- HABERLER Paylaş

Helal Sektörünün Finansal Kâr Getirisine Vurgu Yapıldı

2 Ocak 2024 Salı

Helal sektörünün finansal kâr getirisine vurgu yapıldı. Helal sektörünün, küresel bir sektör durumuna geldiğine ve finansal kâr getirisine vurgu yapıldı. Bu kapsamda, tüm çabalarımız; helal ürünler adına bir farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

Helal sektörünün finansal kâr getirisine vurgu yapıldı. Özlü, en ekonomik üretim ve tüketimin standartlara uygun olan üretim ve tüketim olduğuna vurgu yaparak, o halde, standartlara uygun üretim yapmak ve tüketimde bulunmak, herkes adına milli ve insani bir görev olmaktadır. Bu kapsamda, kaynakların en uygun şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilir. Üretim teknolojilerinde yaşanan gelişme ile beraber, hızlı bir küreselleşme aşamasının görüldüğü günümüzde, standartlar ülkeler arası ticaretin ortak lisanı şeklide erişmiştir. Standartların uygulanması, firmalara ve devletlere bir hayli çok finansal kâr getirmektedir.

"Tüm çabalarımız; helal gıda veya ürün kapsamında bir farkındalık elde etmektir."

SMIIC'nin uygulamalarının, ağırlıklı şekilde helal gıda/ürün üzerine yoğunlaştığını belirtilerek, sadece, bu uygulamaların, ülkelerimizin gereksinim duyduğu her sektörde yaygın durumuna getirilmesi gerekliliğine vurgu yapıldı.

Diğer yandan; helal standartların, gıda, turizm, kozmetik, turizm, tekstil vs. sektörlerde yaygın duruma gelmesinde, Müslüman devletlerinden gelen beklentiler ve taleplerinin mutlaka değerlendirilmesi gerekmekte olduğuna değinildi.

Müslüman tüketicilerin, beklentilerinin, güvenilir kuruluşlar aracılığı ile yaşam bulması arzu edildiği belirtildi. Helal konusunda, sayı olarak 400'e yaklaşan logo ile gerçekleştirilen belgelendirmeler; bizlere düşen manevi görevimizi daha da fazlalaştırmaktadır. Müslüman dünyasının, tüm sektörlerinde etkinliğini yükselmeliyiz. Dünya genelinde üretimi gerçekleşen zenginlikten, daha fazla oranda pay almamız gerektiği açıklamalarında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın verilerine göre İslam ülkelerinin dünya araştırma harcamaları payının % 2,5 olduğu ve patent oranının ise bu oranın yarısı kadar,6 olduğuna dikkat çeken Özlü, bilim kapsamında çalışan insanların sayısı, global ortalamanın çok altında olduğu belirtildi.
 

Tüm Haberler

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.