- Helal Belgelendirmesine Neden İhtiyaç Duyarız? Paylaş

Helal Belgelendirmesine Neden İhtiyaç Duyarız?

Helal Gıdanın Önemi

Helal belgelendirmesine neden ihtiyaç duyarız?, yani helal gıdanın önemi, modern üretim kapsamında bir Müslüman, uzman desteğine gerek duymadan bir ürünün helal olduğu hususunda kesin bilgiye elde edemez. Doğru kanıya ulaşabilmek kaydı ile İslam yasasında da bilen gıda, biyoloji, kimya, ziraat gibi bölümlerde uzman bilim insanları tarafından analize tabi tutulması ile konuya teknik açıdan vakıf olan ve İslam dini alimler, karar verme sürecinde yer alması gerekir. Ürünün helal niteliği taşıyabilmesi açısından ürünün ya da üründe icra edilen ham maddelerin helal olması kafi görünmez. Üretilen ürünlerin menşei, imalat veya işleme sürecinde ve işleme usullerin de İslam hükümlerinin uygunluğu gerektirir. Aynı kapsamda, tüm bileşenlerin ve süreçlerin ek malzemelerin de İslami hükümlere istinaden meşru biçimde üretime konu edilmiş olması gerekmektedir.

Helal Gıda, şüphe duyulan gıda ile maddeleri yada haram kılınan ürünlerden arındırılmış besin maddeleridir. Ürünlerin lojistiği ile depolama aşamalarında ayrıca gerekmesi durumunda satış esnasında ilave çaba ve dikkat gerektirir. Helal Belgesi alma sürecinde, belge kapsamına dahil olan tüm ürünlerin helal olma konusuna etki eden tüm aşamaların ve bu aşamalara ilişkin risk unsurları izlenebilir sistem yanında devamlı  kontrole tabi olmasını sağlar. Sistem Kalite Uluslar arası belgelendirme firmamız hem ham madde hemde ürün kontrolü aşamaları ile müşahitlik hizmeti kapsamında belgelendirme sürecinde yer alana önemli noksanlıkları tedarik etmeyi hedeflemektir.

İslam dini hükümlerinde haram ile helal olan başlıca ürünler yer almaktadır. İslami hükümlere uygun şekilde kesilmemiş hayvanları etleri, akıcı kan, domuz ürünleri gibi hususlarda, Allah'tan başkası adı altında kesilen hayvanlar, alkol, pis ile sağlığa zarar teşkil eden ürünler haram kılınmıştır. Tüketilmesi ve içilmesi haram olarak kabul edilen ürünlerin ticareti yapılması durumundan buda haram sayılmaktadır.

Allah'a ile ahiret günü geldiğinden, inanlar ile inanmayanlar ayrılacaktır. Helal gıda önemi de, bu şekilde önem kazanmaktadır. İnanan insanlar, helal besin yedikleri ile içtikleri takdirde helal olmasına önem verdiklerinde, Allah'ın kulu olduklarını ile itaat ettiklerini gösterirler. İnsanlar, yedikleri ve içtikleri tüm ürünler manevi yaşantısını da etkileyecektir, bu gerekçeden dolayı doğru şekilde, helal kapsamında yenmesi ve içilmesi gerekir.

Helal gıdanın önemi, tüm insanların sağlığına da faydası vardır. Gıdanın hijyeni ile İslami hükümlere uygun olması önem teşkil eden faktörlerdendir. Müslüman insanlar kendi besinlerini, Allah ve Rasulünün hüküm verdiği şartlar kapsamında üretme ve tüketmeleri açısından ticaretlerini helale uygun şekilde yapmaktadırlar.

Sarhoş eden içkilerden uzak kalmalıdırlar. Sarhoşken ne dedikleri ve ne yaptığını bilmediklerinden dolayı namazdan uzak olmaları buyrulmuştur. Alkollü içecekler haramdır. İnsana zarar teşkil ettiği bir hakikat olmasının yanında bu gerekçe ile uzak durulmalıdır. Helal besinler, sağlıklı olması ve sağlıklı maddeler kullanılması gerekir. Helal gıda, sağlıklı gıda anlamına gelir.

Allah’ın haram kıldığı ürünlerden çok helali üstün tutmuştur. Domuz tüketilmemesi gerekenler ürünler arasındayken, inek, koyun, keçi, deve gibi hayvanlarının etlerinin tüketilmesi ise helal kılınmıştır. Şuan çıkan hastalıkların pek çoğu besinlerin sağlıksız olmasından dolayıdır. Bu gerekçeden dolayı hastalık olması durumunda öncelikle tüketilen gıdalar incelenmektedir. Bundan gerekçe ile de sağlığımız bakımından helal gıdanın önemi açıkça kendini belli eder. İnsan ilk başta kendi sağlığına önem vermelidir. Allah'ın haram kıldığı ürünler tüketilmemelidir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.