- Fsc Sertifikası Nasıl Alınır? Paylaş

Fsc Sertifikası Nasıl Alınır?

Fsc Sertifikası nasıl alınır? konusunda bir takım prosedürler bulunmaktadır. Açıklayacağımız prosedürleri izleyerek Sistem Kalite Belgelendirme Ve Belgelendirme şirketimizden bu belgeyi alabilirsiniz. Almayı düşündüğünüz bu belge, Ormanlık alan işletmeciliği belgelendirilmesinde iki çeşit standart bulunmaktadır. Bunlar, yönetim sistemleri standartları ve performans standartlarıdır. Performans standartları, bir ormanlık alanının belgelendirilmeden önce karşılaması gereken teknik ihtiyaçları meydana getirir. Bu ihtiyaçlar, tipik olarak ulusal kanunlara uygunluk, biyolojik türlülüğün ve ekolojik fonksiyonların sürmesi, yerel halkların haklarını öğrenme, finansal hayatiyet, koordine ve organizasyonların yeterli seviyede kontrolü gibi konuları kapsamaktadır. Bu durumda belge, en düşük performans seviyesini garanti etmektedir. Performans standartları genellikle, kriter ilke ve göstergeler biçiminde formüle edilmektedir. Bu belgenin standartları, bir firmanın performans hedefine varabilmesi için, yönetim şekli ve aşamasının ne şekilde koordine edilmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.

Fsc Sertifikası nasıl alınır? konusuna ilişkin şunu belirtelim belge alımında performans seviyesine firma kendisi karar vermektedir. Bu hususta belgelendirme yönetim ağının tüm bileşenlerinin (uygulama, planlama ve denetleme) varlığını ve faaliyette olduğunu ifade etmektedir. Belgelendirme performans ve sistem tabanlı olarak iki farklı yaklaşım içinde işleyebilmektedir. ISO 14001 (Çevre Yönetim Ağları) ağları yaklaşımının en iyi bilindik örneğini oluşturmaktadır. Kanada Standartlar Kurumu (CSA) ISO 14001 standartlarına göre, ormancılık sektörüne ait standartlar geliştirmiştir. Fakat bu standartlar sadece Kanada’da faaliyete geçebilir özellikte olmaktadır. Diğer taraftan, Orman İdare Konseyi (FSC) orman işletmelerinde faaliyette olan performans tabanlı belgelendirme yaklaşımının en fazla bilinen örneğini oluşturmaktadır. Sertifikalandırma yaklaşımlarının farklılaşması, neyin sertifikalandırılacağı konusunda olmaktadır. Belgelendirme kuruluşumuzun, bir firmanın uyguladıklarını (işletme faaliyetlerini) ya da nasıl uyguladıklarını (işletme sistemlerini) analiz etmemiz noktasında, performans ya da sistem tabanlı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir. Faaliyet yaklaşımı, belirli performans ibrelerini kullanarak bir mamulün gerçeğini değerlendirmektedir. Sistem yaklaşımı ise, firmanın yönetim şeklini ve ormanların genel hali üzerinde yoğunlaşmaktadır. Performans standartları, orman firmaları kesiminden ulaşılacak başarı seviyesini tanımlar. Bu durumda sertifikalandırma durumu, orman firmalarının faaliyetlerinde bu başarı seviyesini sağlayıp sağlamadığını analiz etmektedir. FSC orman belgelendirme için performans tabanlı belgelendirme standartlarının ana destekleyicilerindendir. 

Ormanlık alanların onayı için iki değişik felsefe, konu  teşkil etmektedir. Nitekim ISO ağı yaklaşımı üzerinde yoğunlaşmakta iken, FSC performans yaklaşımına uygun işleyiş göstermektedir. Bu anlamda, FSC ülkeler arası ölçekte faaliyete geçirilebilecek standartlar meydana getirmiştir. İki yaklaşım arasındaki bu farka karşın, çoğu hususta iki yaklaşım birbirlerine benzemektedir. Bu iki yaklaşımdan başka farklı sertifikalandırma yaklaşımları da bulunmaktadır. Bunun beraberinde, bu yaklaşımlar genelde yönetim ağı yaklaşımı üzerine inşa edilmiştir. 2 belgelendirmede tropik, ılıman, kuzey, plantasyon ve doğal tüm orman çeşitlerini barındırmaktadır. Belgelendirme ormanlık alan işletmeleri birimi seviyesinde meydana getirilmektedir. Bu birim tek bir orman yada birden fazla orman sahibinin meydana getirdiği bir grup şeklini alabilmektedir. Diğer yandan, günümüzde orman belgelendirmesi ağırlıklı şekilde odun mamullerinin sertifikalandırılması üzerine odaklanmaktadır. Sağlıklı bir orman kaynağının sunmuş olduğu mamuller, yalnız odun ürünleri ile sınırlı değildir. Odun ürünlerinden başka pazarlanabilir orman mamulleri de, orman kaynağı kısmında üretilmekte ve yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Sözgelimi tıp ve eczacılık  alanlarında uygulanan otsu ve çalı şeklindeki birçok orman mamulleri de, yaygın olarak ticarette konu kapsamına girmektedir. Odun dışı orman mamulleri sertifikalandırma çok yeni olup genellikle denenmemiştir. Bundan ötürü, odun dışı orman mamullerinin belgelendierme prensipleri ve aşamaları çoğu hala geliştirilme aşamasındadır.

Sistem Kalite Belgelendirme Ve Test Danışmanlığı kuruluşumuzun alanında uzmanlarımız, her konuda kendilerine danışabilecek ve sürekli iletişim halinde olabileceksiniz. Bu şekilde etkin iletişim kurmak adına bir çok ilde danışmalık ofis barındırmaktayız. İzmir fsc sertifikası, İstanbul fsc sertifikası, Ankara fsc sertifikası, Bursa fsc sertifikası, Adana fsc sertifikası, Antalya fsc sertifikası, Konya fsc sertifikası, Kayseri fsc sertifikası, Eskişehir fsc sertifikası danışmanlık ofislerimiz bunların başındadır. Bizlerle bu ofislerden ya da online olarak iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.