- GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Nedir? Paylaş

GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Nedir?   

GLP iyi laboratuvar uygulamaları, (İLU) - Good Laboratory Practice (GLP), klinik araştırmalarının dışındaki çevre ve sağlık güvenliği çalışmalarının koordinasyonu, gerçekleşmesi, gözlenmesi, kayıt altına alınması, arşivlenmesi, rapor edilmesi koşullarını ve yönetim usullerini barındıran bir kalite güvence ağıdır.

GLP iyi laboratuvar uygulamaları, 27516 sayılı 2010'da resmi gazetede ilan edilen İyi Laboratuvar Uygulamaları ilkeleri, GLP İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmalarının Analiz edilmesi, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması hakkında yönetmelikte belirtildiği üzere Ulusal İzleme komisyonu olarak yasal yetkinliğe sahiptir. GLP İyi Laboratuvar Uygulamaları Uygunluk İzleme Programı kapsamına girmek isteyen test birimleri OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları ilkeleri’ne göre TÜRKAK tarafından incelenir ve İLU Uygunluk Beyanı verilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.