- SFİ Önemi Nedir? Paylaş

SFİ Orman Ürünleri Sanayisinde Kalite Yönetiminin Önemi Nedir?

S-Fİ Belgesi, Merkezi Kanada’da bulunan SFI (Sürdürülebilir Ormancılık Girişimi) programı sorumlu çevresel yaklaşım ile akılcı ticareti bir arada toplayan bir oluşumdur. Sfi belgesi önemi, hakkında bilgi sahibi olmak için Sistem kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşdan müracaat ediniz. 

Kalite yönetimi, günümüzde yaşanan rekabet şartları ve bunun kuruluşlara karşı negatif etkilerinin asgariye indirilmesi adına kullanılan yönetim anlayışıdır. Kalite yönetimi, kaliteyi müşteri memnuniyetine bağlar. Bu yaklaşımın temel gayesi, kaliteyi, bir organizasyon dahilinde her düzeydeki etkenler ile birleştirmek ve bütünleştirmektir. Orta ve büyük ölçekli orman ürünleri endüstrisinde kalite yönetimi bakımından var olan ve potansiyel durumun incelenmesi gerekli görülmektedir.Kalite, önemli bir potansiyel rekabet aracıdır.Kaliteli üretim gerçekleştiremeyen firmaların varlıkları tehlikededir.

Orman ürünleri ve mobilya endüstrisi de kalite ile ilgilenmeli ve kalite sistemlerini oluşturmalıdır. İlk gerçekleştirilmesi gereken de durum analizidir.Kalite yönetimi prensiplerinden olan müşteri odaklı yaklaşımın personel motivasyonu ve çevre faktörleri üzerinde; önce insan anlayışının çevre faktörleri ve iş doyumu üzerinde; yönetimin liderliğinin personel motivasyonu üzerinde; iş doyumunda motivasyon ve çevre etkenlerinin streste pozitif  ve anlamlı etkilerinin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca kalite yönetimini benimsemiş işletmelerdeki personellerin performansının daha üst seviyede olduğu görülmüştür.Önce insan anlayışının yönetim departmanına hakim olduğu günümüz işletmelerinde orman ürünleri endüstri işletmelerinin de bu konuda ciddi bir girişim içinde olması gerekmektedir.

SFİ belgesi için SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak, çeşitli test ve muayene danışmanlık hizmetleri gibi teknik hizmetler de sunmaktayız.Bu kapsamda SFİ belgesi hususunda daha ayrıntı bilgi sahibi olmak için, SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak tecrübeli yönetici ve personellerimiz ile her zaman yanınızdayız.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.