- Rohs 2 Nedir? Paylaş

RoHS 2  Nedir?     

RoHS 2, 31 Mart 2015 tarihinde ve 2015/863 sayılı avrupa komisyonu direktifi,  Rohs 2 Direktifi’nin Ek II’ sine 4 fitalat eklemesi yapıldı.
RoHS 2, AB pazarlarına sürülen elektrikli ve elektronik eşyalarda bulunan (EEE) belirli zararlı maddelerin kullanımı, 2011/65/EU sayılı Direktif (RoHS2) kapsamında kısıtlanmış olup kısıtlanmış olan zararlı maddeler (cıva, kurşun, 6 değerlikli krom, kadmiyum, polibromürlü difenil eterler, polibromürlü bifeniller) direktif’in Ek-II’sinde yer bulmaktadır.  

Avrupa komisyonu 04.06.2015 senesinde AB resmi gazetesinde ilan edildiği 2014’ün 31 martında ve 2015/863 (EU) sayılı direktifle, RoHS 2 direktifinin Ek II’sini  4 fitaladtı (DEHP, BBP, DBP, DIBP) daha ilave ederek değiştirmiştir. Söz konusu fitalatların, EEE’lerde homojen malzemede kullanımı ağırlıkça %0.1 ile sınırlandırılmıştır. Kısıtlanmış maddelerin listesi (Ek II )’ ne ilave edilen 4 fitalatın,   EEE’ lerde zorunlu kısıtlanması aşağıdaki tarihlerde başlayacaktır: 

EEE’ler için 2019 yılının 22 Temmuzunda (kablo yada EEE’nin onarım, tamir ve fonksiyon yenileme maksatlı yedek parçaları da dahil olmak üzere)  

  • Tıbbi Cihazlar (in-vitro Tıbbi Cihazlar  dahil olmak üzere )  adına  22 Temmuz 2021
  • Gözleme & Kontrol Cihazları  (Kontrol Cihazları & Endüstriyel İzleme dahil olmak üzere ) adına 22 Temmuz 2021

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.