- ISO 22000 Nedir? Paylaş

ISO 22000 Nedir?

ISO 22000,  ülkeler arası bir standarttır ve gıda halkası kapsamındaki çiftçiden ya da üreticiden başlayarak catering hizmetine kadar ambalaj dahil bütün bileşenlerin Gıda Güvenliği ağını kapsamına almaktadır.

ISO 22000, Üreticiden tüketiciye kadar uzanan halkada her kesimi bütünüyle etkileyen besin kökenli zehirlenme, salgın, bozulma gibi olumsuzluklar endüstriyel verimlilik ağındaki hijyen problemlerinden oluşmaktadır. Üretimden, tüketime tehlike yaratabilecek her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı saptanıp bu noktaların analiz edilmesiyle problemlerin giderilmesi yolunda görüş birliğine varılmıştır. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi tehdidin minimize edilmesi hatta tehditlerin engellenmesini sağlayacaktır. Böylece problemlerin sosyo-ekonomik ve teknik boyutlarıyla ele alındığı yeni bir bakış şekli geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmış olacaktır.      

ISO 22000, gıda sanayisi uzmanlarınca geliştirilmiş olan ülkeler arası kabul edilmiş bir standarttır. Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin gereksinimlerini gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir. ISO 22000:2005 standardının, çeşitli ülkelerce yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve dünyada ISO 9001:2008 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.