- BRC Consumer Products Sertifikası Alım Süreci Paylaş

BRC Consumer Products Sertifikası Alım Süreci

BRC Consumer Products sertifikası alım süreci konusunda Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak şu bilgileri verebiliriz.

BRC Ürünlerinin Risk Seviyesine Göre Değerlendirilmesi 

Üretici kuruluş, BRC’yi kullanarak, imalatı gerçekleşen ürünler için ürün grubunu belirlemelidir. Sınıflandırma, sertifikalandırmayı yapan kuruluşu tarafından onaylanır.

Grup 1: Belirli yasal ve hijyen ihtiyaçlarına yada normal faaliyetleri esnasında bozulmalar meydana gelirse ciddi yaralanma veya ölümler ile sonuçlanacak kazalara neden olabilme potansiyeline sahip ürünler.

Grup 2: Belirli yasal ihtiyaçların yada normal faaliyetleri esnasında bozulmalar meydana gelirse ciddi yaralanma veya ölümlere neden olabilme potansiyeline sahip ürünler.

Grup 3: Bir takımı ürün merkezli yasal ihtiyaçlara sahip olan ve normal faaliyet esnasında bozulmayanlar meydana gelirse hafif yaralanma ile sonuçlanan kazalara sebebiyet verebilen ürünler.

Grup 4: Ürün merkezli yasal gerekliliklere sahip olmayan oldukça düşük riskli ürünler.

Standart Gerekliliklerinin Uygulanması

Üretici kuruluşun, belirlenen ürün grubuna uygulanan standardın gereklilikleri üzerine araştırma yapmalı ve bu standartları faaliyete geçirmelidir. Grup 1 en kapsamlı ve yüksek ihtiyaçları tanımlar.

Ön Denetim (İsteğe Bağlı)

Denetmen ekibimiz BRC standardının sertifikalanması ve faaliyetine geçirilmesinde herhangi bir eksikliğin mevcut olup olmadığını saptamak için bir ön inceleme gerçekleştirir.

Sertifikalandırma Hazırlılığının İncelenmesi

Üretici kuruluş, kuruluşun sertifikalandırma işlemi için hazır olup olmadığını belirten bir kuruluş bilgi anketini alır. Denetmen ekibi kuruluş bilgi anketinin analizini yapar. Var ise uyumsuzluklar tartışılır ve üretici kuruluş tarafından açıklığa kavuşturulur.

Sertifikalandırma Denetimi

Üretici kuruluşun alanında yapılan bir kurum içi analiz ile, denetmen ekibimiz faaliyete geçirilen standart ihtiyaçlarının ne derecede verimli olduğunun onayını greçekleştirir. Üretici kuruluş, BRC tarafından belirlenmiş olan bir formatta analiz raporunu alacaktır. Analiz sırasında belirlenen uygunsuzluklar belgelenecek ve üretici kuruluşa 90 gün içerisinde iletilmek zorunda kalınacaktır. Bu zaman kapsamına uyulmaz ise, tam teşekküllü başka bir analizin gerçekleşmesi gerekecektir.

Sertifikanın Verilmesi

Tüm ölçütlere uyulduğu durumda, üretici kuruluşlar, BRC küresel standardı tüketim ürünlerine uygunluğunu ispatlayan, sertifikaya sahip olmaya hak kazanırlar. Ürün grubuna bağlı olarak sertifika 1, 2 veya 3 seneliğine geçerli olmaktadır. 

Sertifikanın Yenilenmesi

Sahip olduğunuz sertifikayı yenilemek için 1, 2 veya 3 sene sonra asıl  denetimler tekrarlanır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.