- Msds Nedir? Paylaş

MSDS Nedir?  

MSDS, kelimesinin kısaltmasının açıklaması material safety data sheetdir.Alakalı kimya otoriteleri artık material kelimesini kullanmamakta ve yalnızca SDS olarak ifade etmektedir. Türkçe anlamı olarak güvenlik bilgi formu (GBF)' dur. Sistem Kalite Belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzdan alabileceğiniz bu belge, Kimyasal karışım veya maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerine olan negatif etkilerini, fizikokimyasal tehlikelerini ve bu tehlikelerine karşı alınması gereken tedbirleri açıklayan 16 sabit başlıklı bir formdur. Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı mevzuat tarafından, içerik ve özelliğine dair nitelikleri ve hazırlama şartları ifade edilmiştir. Türkiye’de sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma ve ya Türkçe'ye tercüme edilmesi mecburiyeti bulunmaktadır.

MSDS, Kimyasal maddelerin faaliyeti ve depolanması esnasında meydana gelebilecek işçi sağlığı iş güvenliği tehlikelerini bertaraf etmeye ilişkin çalışmaların önemli bir parçasını meydana getiren ve kullanıcıyı doğru ve yeterli seviyede bilgi vermek gayesi ile hazırlanan, alakalı kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri kapsayan dokümanlara malzeme güvenlik bilgi formu ismi verilir. Msds'lerin (Formların) iş yerlerinde Türkçe şeklinde bulundurulması yasal bir zorunluluk taşımaktadır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.