- Marka Tescil Süreci Paylaş

Marka Tescil Süreci | Marka Tescil Aşamaları

Marka tescil süreci, kelime veya logonun tescile konu edilmeden önce olmazsa olmazı marka ön araştırma işlemine tabi tutulmasıdır. Bu sayede tescil edilebilirliği hakkında bilgi sahibi olunur ve ona göre müracaat başlatılır. Olumlu olan ön araştırma işlemi neticesinde müracaatın başlatılabilme adına marka tescil için gerekli evraklar alt kısımda yer almaktadır. Bunlar;

Marka Başvuru Sahibi Tüzel Kişi;

  • İşletmenin Faaliyet belgesi 
  • İşletmeye ait Vergi levhası 
  • Vekaletname 
  • Marka örneği (logo veya kelime)
  • Başvuru harç ücretinin tahsil edildiğine dair belge

 Marka Başvuru Sahibi Gerçek Kişi İse

  • Başvuru sahibinin kişisel bilgileri
  • Vekaletname
  • Marka örneği (logo veya kelime)
  • Başvuru harç ücretinin tahsil edildiğine dair belge
  • Ön Araştırma

Marka tescil aşamaları kapsamında, bu belgeleri toparlanmasının ardından, tescil müracaatı yapmadan evvel bireysel anlamda marka ile ilişkili olarak ön araştırma yapmak, markanın önceden tescile konu edilip edilmediği hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Bu işlem, sitemizin marka sorgulama ekranımızdan ücretsiz şekilde yapılmaktadır. Hizmetimizdeki amaç, marka sorgulaması yapıldığı tarih öncesinde tescile konu edilmiş markalar ile tescile konu ettirilmesi istenen markanın benzerilik karşılaştırılmasının yapılmasıdır. Ön araştırmanın ardından ihtiyaç duyulması durumunda marka vekili Sistem Patent şirketimiz, markanın tescil edilmesi hakkında, yorumda bulunacaktır.

Marka tescil süreci açısında tescil işlemlerini Sistem Patent şirketimize müracaat ederek gerekli süreci başlatabilirsiniz. Marka tescil süresi, 6 ay ile 11 ay değişmektedir. Bu süre müracaat süreci, yetkili uzmanların markayı incelemesi, markanın ilana çıkması ve tescil aşamasından oluşmaktadır.

İnceleme Süreci

Marka, müracaat edilmesinden itibaren 3-4 ay içerisinde yetkili kurum nezdinde incelenir ardından tescil vasfını taşıyorsa markanın yayına çıkarılması ve resmi markalar bülteninde hüküm verir. Uzmanlarca ilk incelemenin ardında, tescil işlemi yapılabilirlik açısından uygun bulunmayan ya da kısmen uygunsuz bir vaziyet bulunması durumunda müracaat edilen markaya ret ya da kısmi ret hükmü verebilir. Müracaat sahibinin bu hükümle itiraz etme hakkı vardır.

Yayın aşaması

Müracaat ve inceleme aşamasını başarı ile geçiren markalar her ay yetkili kurum nezdinde yayına çıkarılan markalar bülteninde 2 ay boyunca askıda bekletilir. Amacı ise; diğer şahıslar tarafından itiraz yapılması durumunda bu 2 aylık süre kapsamında yapılmasından dolayıdır. İtiraz gelmesi durumunda yetkili merci, yapılan itirazı değerlendirir, haklı görmesi durumunda ise müracaat edilen markanın ret edilmesine ya da kısmi reddine hüküm verebilir ya da yapılan itirazı reddedebilir. 2 aylık süre boyunca itiraz yapılmaması durumunda veya gelen itirazların reddedilmesi ile markanın tescil edilmesine hüküm verilir.

Tescil Aşaması

Marka bu tüm süreçleri başarılı ile geçerek tescil edilmesine hüküm verilmesinin ardından, tescil hükmü müracaat sahibine ya da Marka Vekili Sistem Patent şirketimize beyan edilir. Yetkili devlet kurumu nezdinde belirlenen harç ücretinin ödenmesinin ardından sonra yaklaşık 2 ay içerisinde Marka Tescil Belgesi marka sahibine gönderilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.