- Biyosidal Nedir? Paylaş

Biyosidal Nedir?

 

Biyosidal, içerisinde bir yada birden çok aktif madde barındıran, kullanıma hazır şekilde satışa konulmuş, biyolojik yada kimyasal bakımdan herhangi bir zarar teşkil eden organizma üzerinde kontrol edici faaliyet gösteren yada hareketini kısıtlayan, zararsız kılan, bertaraf eden aktif madde ve preparatlardır.Kişisel hijyenden, eşyaların, evimizin, hastane cihazlarının,  içme sularının, veteriner alanlarının, havuz suyu vb. bir çok alanın, yüzeyin temizlenmesinde yani zarar arz eden mikroorganizmalardan kurtarılmasında kullanılan bir veya birden fazla kimyasal madde barındıran kullanım faaliyetine hazır ürünlerdir. Biyosidal belgesi için Sistem Kalite Belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuza müracaat ederek gerek danışmanlık gerekse belge konusunda hizmet alabilirsiniz.

 

Biyosidal, ürün bir veya birden çok aktif maddeden oluşabilir veya bir ya da birden fazla aktif maddeden oluşturulmuş olabilir, kullanıcıya sunulmuş olduğu hali sulu bir aktif madde çözeltisi halinde olabilir.Çoğu biyosidal ürün tarımda bitkileri korumak için kullanılır (bitki koruma ilacı), tarım arazilerindeki kullanımları bitki koruma ürünleri mevzuatının altındadır.

 

Kimyasal maddelerin oluşturabileceği riskleri, kazaları, çevre ve insana vereceği zararları, minimize etmek için, güvenli bir şekilde imalatının gerçekleşmesi, kullanılması, taşınması ve yok edilmesi gerekmektedir.REACH, CLP ve Biyosidal ürünler yönetmeliği gibi mevzuatlar bu güvenliği oluşturmak için gereken verileri toplamayı gaye edinen mevzuatlar bütünüdür.Toplanan verilerin üretici kuruluş, tedarikçi firma ve kullanıcıya kimyasal ürünleri güvenli uygulayabilmek için yardımcı olması hedeflenmektedir.Bu veriler ile güvenlik bilgi formları, (GBF/SDS/MSDS ) kategorilere ayırma ve etiketleme sistemleri daha bilimsel ve güncel verilere dayanmakta ve bu verileri kullanıcıların bilgisine sunmaktadır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.