- Kat Hizmetleri Ve Önbüro Paylaş

İşaretler

Milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir. Sıcak-Soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve resepsiyon iç hat numaraları standartlaştırılmalıdır.

Rezervasyon

Tüm otellerde ortak kullanılacak bir rezervasyon formunun geliştirilmesi gereklidir.

Terminoloji 

Otel çalışanlarının otele ait durum ve koşulları kolaylıkla algılayabilmesini saglıyabilecek ortak bir terminoloji kabul edilmelidir. Örnegin; odaların tanımlanmasına ilişkin terminoloji gibi alanlarda bir standardizasyon sağlanmalıdır.

Eğitim

Tüm çalışanların yabancı dil egitimleri ve bilgileri konusunda ortak bir düzey sağlanmalıdır.

Güvenlik

Otellerin güvenlik sistemleri için belirli standardlar oluşturulmalıdır. Özellikle yangın güvenliği için duman dedektörleri ve tavandan su serpiciler gibi temel elemanlar dikkate alınmalıdır. Ayrıca yangın durumunda çıkışları işaret eden levhaların biçimleri standardize edilmeli ve görünür noktalara konulması saglanmalıdır.

Voltaj Ve Elektrik Fişleri

Özellikle iş için seyahat eden turistik tüketiciler tarafından önemle vurgulanan bir noktadır. Tüm otellerde bu konuda standardizasyon saglanmalıdır.

Sağlık

Otellerde hava ve su kalitesine de standartlar getirilmelidir.

Yiyecek Ve İçecek 

Yiyecek İçeceklerin ve çalışanların temizliği mutfak ve restoran malzemelerinin temiz tutulması gereklidir. Ayrıca mutfak ve restoran çalışanlarının ortak bir üniforma giymeleri sağlanarak genel sağlık kontrollerini yaptırmaları belirli bir standarda bağlanmalıdır.

Güvenlik

Mutfak ve restoran alanında güvenli ve çalışma verimliliğini artıracak bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve fiziksel planlamanın gerçekleştirilmesine ilişkin standardlar ortaya konulmalıdır.

Eğitim

Mutfak ve restoran çalışanlarının belirli bir eğitim düzeyinde olmasını ve belirli bir saat eğitim almasını sağlayacak eğitim programlarının oluşturulması ve buna ilişkin standardların belirlenmesi gereklidir.

Satın Alma

Satın alınan malzemelerin kaliteli olmasını sağlayacak standard bir satın alma sürecinin oluşturulması gereklidir. Ayrıca tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasında standardlar belirlenmelidir

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.