- GMP Kozmetik Sertifikası Nasıl Alınır? Paylaş

GMP Kozmetik Sertifikası Nasıl Alınır?

GMP kozmetik sertifikası, imalat için bir kalite yaklaşımıdır ve gıda endüstrisi çalışanlarının profesyonel çalışmasını sağlayarak güvenilir ve verimli ürün elde edilmesini sağlayan sertifikaya denir. GMP kozmetik sertifikası nasıl alınır? konusunda gerekli bilgileri alt kısımda sıraladık.

Başlangıç olarak, GMP kurallarının bir üretim tesisinde faaliyetinin gerçekleşebilmesi için ilk önce hijyen ve GMP uygulamaları hakkında eğitimler düzenlenmeli, personel bu konu hakkında bilinçlendirilmeli ve sistemin kurulma çalışmaları yürütülmelidir. Sertifikaya sahip olmak için birtakım süreçler aşağıdaki sıralama ile yapılır.

Ön Denetim ile Yönetsel, Fiziksel ve Operasyonel Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Ülkeler arası GMP kılavuzu temel alınarak yönetsel, fiziksel ve operasyonel gelişim gereksinimlerinin tespiti adına ön denetim gerçekleşir. Ön inceleme neticesinde tesiste geliştirilmesi gereken hususlar, eğitim ihtiyacı ve yönetim sistemi ile alakalı gelişim ihtiyacının karşılanması için gerçekleşmesi gereken çalışamalar belirlenir ve aksiyon koordinasyonu hazırlanır. Danışmanlık aşaması boyunca bu aksiyon koordinasyonu ekseninde faaliyetler yapılır.

GMP Uygulamaları ve Hijyen Eğitimleri

Ön incelemenin ardından tespit edilen eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için danışmanlık sürecinde GMP uygulamaları ve hijyen konuları personelin hepsini kapsayan eğitimler sunulur. GMP uygulamaları ile alakalı verilen eğitimlerin etkinliği gerçekleşen sınavlarla kontrolü gerçekleşirken hijyen uygulamaları ile alakalı eğitimlerin etkinliği danışmanlık süreci boyunca tesisteki uygulamaların takibi gerçekleşerek kontrol edilir.

Operasyonel Hijyen Kriterlerinin Tespiti

Ön inceleme sürecinde iyileştirilmesi gereken hijyenik şartlarının tespiti ile alakalı çalışmalar bu bölümde ayrıntılı bir şekilde yapılır. Tesisin değişik noktalarında, imalat ve ürün özellikleri göz önünde bulundurularak tesiste, yerleşimde, kullanılan cihazlarda ve alt yapıda (aydınlatma, havalandırma, ısıtma) uygulanması gereken çalışmalar bu aşamada yürütülür. Tüm bu çalışmaların hedefi hijyenik şartlarının devamlılığının sağlanmasıdır. Amaç; kontaminasyon tehlikesini minimize ederek uygun operasyonel hijyen kriterlerinin tespitinin gerçekleşmesidir.

GMP Kozmetik sertifikası için SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak, çeşitli test ve muayene danışmanlık hizmetleri gibi teknik hizmetler de sunmaktayız. Bu kapsamda GMP Kozmetik sertifikası hususunda daha ayrıntı bilgi sahibi olmak için, SİSTEM KALİTE belgelendirme ve danışmanlık kuruluşu olarak tecrübeli yönetici ve personellerimiz ile her zaman yanınızdayız.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.