- İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Nasıl Alınır? Paylaş

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası Nasıl Alınır?

İyi tarim uygulamalari sertifikasi nasil alinir? konusunda bir takım prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir. Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından alacağınız belgenin nasıl alınacağını alt kısımda açıkladık.

Müracaat  İşlemleri 

Ürünlerini İTU veya GLOBALGAP göre belgelendirmeye sahip olmak isteyen üretici, öncelikle bilgilerini belgelendirme kuruluşa iletmelidir. Bilgiler Mahsul Belgelendirme birimi tarafından alındıktan sonra müracaat sahibi için bir teklif oluşturulacak ve müracaat sahibinin teyidine sunulacaktır.

İTU VE GLOBALGAP belgelendirmesi birbirine paralel şekilde  yapılabilmektedir. Bu nedenle üretici, bu belgelendirme çeşitlerinden her ikisine de müracaat edilebileceği gibi sadece  birisi için de müracaatta bulunabilir.

GLOBALGAP belgelendirmesi için, GLOBALGAP'in bir koşulu  olarak alt lisans anlaşması, üretici ve belgelendirme firması arasında karşılıklı şekilde imzalanmalıdır. Bundan sonra üreticiye bir GLOBALGAP Kayıt Numarası takdim edilir. Bu kayıt numarası üreticinin mahsulünün gözlemlenebilirliğini sağlamak maksadıyla GLOBALGAP veri tabanına üretici bilgileri ile beraber  işlenir. Tüm bilgiler ve dokümanlar müracaat sahibinden eksiksiz olarak teslim alındıktan sonra belgelendirme birimi tarafından analiz edilir ve belgelendirme verilecek mahsullerin hasat zamanları göz önüne alınarak bir inceleme planı oluşturulur.

Denetim Süreci 

İncelemeler, GLOBALGAP Kontrol Noktaları ve Uygunluk şartlarına göre bütün inceleme noktalarını analiz ederek üreticinin uygunluk seviyesinin saptanması şeklinde uygulanır. Yeterli uygunluk seviyesine erişmiş üretici, incelemeler neticesinde mahsulün pazarlanacağı ülkelerde geçerli olan azami bitki muhafazası, ürünün kalıntı sınırlarını aşacak ölçüde kalıntı saptanmadığı takdirde İTU/GLOBALGAP belgesi almaya hak kazanır.

Yeterli uygunluk seviyesinde olmadığı belirlenen üreticilere, uygunsuzluklarını gidermeleri için dört haftayı aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Belgelendirmenin yapılabilmesi için, üreticinin bu süre sonuna kadar olumsuzlukların giderdiğini ispatlanması  gerekmektedir.

Belgenin Verilmesi 

Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşumuzun Belgelendirme birimimiz ve Belgelendirme Komitemizin analiz neticeleri ayrı ayrı incelenir, sonrasında belgenin verilmesine herhangi bir engel bulunmaması halinde belgelendirme tarihinden itibaren 1 sene geçerli olmak üzere alakalı mahsuller için İTU/GLOBALGAP belgesini düzenleniriz. Belgelerin geçerliliklerini sürdürebilmeleri için üreticinin her sene yeniden denetlenmesi gerekmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.