- ISO 14001 Tarihçesi Paylaş

ISO 14001 Tarihçesi hakkında, yani Iso 14001 çevre yönetim sistemi, bir üretim alanında uygulamalarına devam eden; hava, toprak, su ve doğal kaynalar, bitkiler ve hayvan çeşitliliği ve insanları da içine alan ve bunların birbirleriyle bağlantılandırılmasına denir. Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşu olarak İzmir iso 14001 danışmanlık hizmet vermemizin yanı sıra, 14001 İstanbul, iso 14001 Ankara, iso 14001 Bursa, iso 14001 Adana, iso 14001 Antalya, iso 14001 Konya, iso 14001 Kayseri, iso 14001 Eskişehir şehirlerimizde yer alan ofislerimizden de bu hizmetimizi alabilirsiniz.

Iso 14001 tarihçesi olarak, Çevre Yönetim Sistemi belgesinin yapılabilmesi tarihte ilk atılan adım 1992 senesinde Brezilya’nın Rio kentinde gerçekleşmiş olan üst düzey toplantıda alınan bir takım önemli görüşlere ve Rio sözleşmesin’de yer alan ilkelere dayanmaktadır. Rio’da gerçekleşen bu üst düzey toplantıdan tahmini 1 sene sonra 1993 senesinde Iso tarafından milletler arası çevre yönetim stratejisini taslak haline getirmek adına yaklaşık olarak 50 farklı milletten oluşan temsilci heyetinden bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyonun çalışmaları neticesinde 1996 senesinin eylülünde Iso 14001 Çevre Yönetim belgesi yayımlanmıştır.

Şuan ki zamanda dahi Iso 14000 standardı belgesi maddi ve manevi bir çıkarım taşımayan bireyler tarafından uygulanmakta birlikte, gelecek yıllarda ister toplumun isterse de milletler arası işletmelerin ve gerekse hükümetlerin baskıcı yönleriyle standardın zorunlu bir şekilde uygulamalarının yerini alacağı olasılığı düşünülmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.