- Organik Tarımın Amacı Nedir? Paylaş

Organik Tarımın Amacı Nedir?

Organik tarımın amacı kapsamında sadece gıda imalat metodu olarak görülmemelidir. Aynı süreçte organik tarım, sürdürülebilir tarım ve kalkınma, erozyon, ekolojik turizm, biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesi, çölleşme ve iklim değişikliğine sebep olan faktörlerin etkisinin minimize edilmesi araçlarının faktörlerinden biri olarak da görülmelidir. Bu bağlamda organik tarımın gayeleri aşağıda olduğu gibi ifade edilebilmektedir.

 • Tüketiciye verimli ve güvenilir mamuller sunmak
 • Hayvan, insan, ve bitki sağlığını muhafaza etmek
 • Biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların muhafaza edilmesini sağlamak
 • Doğal habitat ve ekolojik sistemlerin muhafaza edilmesini sağlamak
 • Toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısını muhafaza etmek ve geliştirmek
 • Çevre üzerine negatif etki yaratmayacak yeni tarım metotları geliştirmek
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir faaliyetini sağlamak
 • Tarımsal uygulamada istihdamı geliştirmek ve iş gücünü kaliteli şekilde kullanmak
 • Üreticilere güvenilir ve yeterli gelir temin etmek
 • Üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım faaliyetlerine teşvik etmek
 • Ekolojik turizmi, ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek
 • Gelecek nesillere kaynaklardan yeterince faydalanabilecekleri bir dünya bırakmak


Organik tarım amacı kapsamında daha fazla bilgi edinmek için Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz ile iletişime geçiniz...

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.