- Tse Belgesi Yenileme Ve Ara İnceleme Paylaş

Tse Belgesi Yenileme Ve Ara İnceleme İşlemleri

Tse belgesi yenileme ve ara inceleme işlemleri,Ara incelemeler senede bir kez üretim alanında mevcut  ağın, ürün kalite inceleme ağının ve olması gereken rutin testlerin izlenip analiz edilmesiyle uygulanır. Bu senelik izlenimlerde ve incelemelerde aksaklık yoksa belgenin geçerliliği bir sene daha uzatılır. Noksanlar izlenirse, noksanlar inceleme tutanağına geçirilir ve noksanların giderilmesi için süre verilir. Bu süre dahilinde noksanlıklar tamamlanmaz ise belgenin geçerliliği iptal edilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.