- Kosher Belgelendirme Kriterleri Paylaş

Kosher İncelemelerinde Gereken Hususlar

Kosher incelemelerinde gereken hususlar konusunda yerinde denetim esastır fakat bundan denetimcilerin yalnız sahaya değer verdikleri akla gelmesin. Gereken dökümantasyon işlemlerinin de uygun uygun biçinmde oluşturulması gerekir. Denetimlerde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de faaliyette olan ürünlerden ziyade faaliyette olan ürünler ile prosesin total şeklinde değerlendirilmesi gerekliliğidir.

Kosher incelemelerinde gereken hususlar şu şekilde yer almaktadır.

Böcekle Mücadele

Kurum dahilinde ölü veya diri herhangi bir böceğin bulunması o kurumun Kosher sertifikasına veda etmesini ifade eder. Yalnız sahada değil, üretim kayıtları adına da geçerli olan bu şart Kosher denetimlerinin olmazsa olmazı, toleransın sıfırlandığı bir şarttır. Böcek mücadelesinin nasıl gerçekleştiği de önemlidir. 

Üretimin Haham Tarafından Başlatılması

Bu konu dahilinde, kurumun imalatı ya bir Yahudi tarafından gerçekleşir veya imalat bir Yahudi tarafından başlatılır. Böylelikle üretim kutsanmış sayılır. 

Pasower ( Hamursuz Bayramı )

8 gün devam eden bayram boyunca Yahudilerin hamurlu gıdaları yemesi yasaktır. Bu nedenle yenen ürünlerin passover bayramına uygunluğu için ilave bir denetim ile birlikte imal edilen gıdaların içeriğinde un ve türevlerinin olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.  

Etiket

Kosher sertifikasına sahip olan ürünleri sembolize etmek maksadıyla belirlen şekiller (denetleme için müracaat edilen ajansa göre farklılık arz eder) etiket üzerinde belirtilmekle mükelleftir. Ayrıca bu sembollerin etikette görülmesi ürünün albenisini yükselten önemli bir faktördür. Burada üzerinde durulması gereken en değerli husus; etiketin hazırlanış sürecidir. Mutlaka ve mutlaka Kosher Sertifikasyon Ajansı sorumlulardan yardım talep edilip etiket öyle hazırlanmalıdır. 

SİSTEM KALİTE, KOSHER sertifikasına sahip olmanızda sizlere gereken yardımda bulunacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.