- Rusya Teknik Şartnamesi Paylaş

Rusya teknik şartnamesi, Rusya Federasyonu` nda ürünlerin (hizmetlerin) üretici firmaları veya satıcı firmaları ile tüketici kesimi arasında bulunan ilişkileri düzenleyen yöntemlerdir. Uygunluk onayı ile alakalı hukuki zemin devamlı olarak gelişme göstermekte ve günümüzde Rusya pazarında bulunmayı amaçlayan her ürün (hizmet) sahibi karmaşık şartlar sistemi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Rusya teknik şartnamesi, bu sistemin detaylarının tümüne girmeden, uygunluk onayı ile (belge ile) alakalı, önem teşkil eden bir takım genel ifadeleri ile bilgiler vermek isteriz.

Ekonomik reformların başında, 1992 senesinde Rusya Federasyonu` nda "Tüketici Haklarının koruma altına alınması ile alakalı kanun kabul edilerek hükümet, belge kapsamına giren ürün ve hizmetlerin listesini hazırlama ile sorumlu tutulmuştur. 2002 senesinin bitimine değin standardizasyon ile alakalı, ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi ile akalı, toplumun sıhhi ve epidemiyolojik emniyeti ile alakalı, gıda ürünlerinin verimliliği ve emniyeti ile alakalı, yangın emniyeti ile alakalı devamlı düzenlenen ve değişme gözlenen pek çok yasa ve ekler yürürlüğe konmuştur. En son 27.12.2002 tarihli Teknik Düzenleme ismi ile federal kanun  yürürlüğe girmiştir.

Teknik şartnamenin hedefi bir yandan, ticari ürünlerin pazarda serbest şekilde dolaşması ile, diğer yandan insanların hayat, sağlık ve mülk emniyeti, çevre emniyeti, bitkilerin  ve hayvanların koruma altında tutulması, tüketici kesimi yanılmasına sebep olan uygulamaların engellenmesi anlayışları içinde uygun bir balans oluşturmaktır. Yeni kanunun normatif esasını, zarar verme tehlikesi derecesini dikkat ederek, değişik ürün sınıfları adına güvenlik oluşturan asgari istekleri kapsayan teknik şartnameler hazırlanacaktır. Diğer bir ifade ile, artık devlet yalnızca ürünlerin emniyetini garanti altına alacak, yani emniyet standartları herkes adına zorunlu kılınacak. Ulusal standartlarda kapsama girmek ile birlikte tüm diğer standartlar talebe bağlı şekilde sağlanacaktır. Kaliteli olmayan ürün elde etmek kimsenin işine yaramayacak ve serbest pazar şartlarında, ürünlerin Teknik Şartnameler kapsamında olmasa da dahi, herkes uygunluk belgesi temin etmeye çalışacaktır. 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.