- Garanti Belgesi İle Satılmak Zorunda Olan Ürünler Ve Süreleri Paylaş

Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan ürünler ve süreleri hakkında genel olarak şu şekilde bilgi verebiliriz. imalatçı / üretici veya ithalatçı firmalar, ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları/ürünleri için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.