- Biyosidal Ürün Ruhsatı Alım Süreci Paylaş

Biyosidal Ürün Ruhsatı Alım Süreci      

 

Biyosidal ürün ruhsatı alım süreci esnasında Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuz tarafından sizlere danışmanlık hizmeti vermemizin yanı sıra bizden alacağınız Biyosidal, ürünlerin imal edilmesi veya ithalat edilmesi sağlık bakanlığı Türkiye halk sağlığı kurumu çevre sağlığı dairesinin tasarrufu kapsamındadır. Çevre sağlığı dairesi tarafından izin verilen biyosidal ürünlerin ruhsat müracaatı iki aşamalı olarak alınmaktadır.

 

Biyosidal ürün ruhsatı alım süreci başlatılmadan önce ön müracaat yapılarak ürünlerin belirtilen ürün türü için uygunluğu kabul görmesinin ardından biyolojik, kimyasal uzun ve kısa süreli stabilite, ciltte iritasyon gibi bir çok açıdan incelemeleri gerçekleşmek üzere sağlık bakanlığın tarafından müracaatta bulunan kişi adına örnek aldırılmasını ön gören bir yazı hazırlanır.Bu yazıya istinaden imalat yerinden kapalı örnek tedarik edilerek görevlendirilmiş laboratuvarlardan birinde gereken incelemeler yaptırılır.

 

İncelemeleri gerçekleşen ürünlerin ruhsat müracaatı için gerek duyulan bütün evraklar hazırlanır ve Ek 2B’ nin de hem inceleme neticeleri hemde ulusal ve  ülkeler arası literatür bilgilerine dayanılarak oluşturulması ile dosya tamamlanarak müracaat işlemi yapılır.Yapılan müracaatın düzenli bir şekilde takip edilmesi, noksanlıkların ve hataların zamanında tedarik edilmesi ile birlikte ruhsat müracaat sürecini önemli derecede kısaltır.Kuruluş tüm şartları yerine getirdiği takdirde ürün ruhsatı kuruluşa verilir.

 

Ön Başvurunun Gerçekleşmesi
                             
Sertifikaya sahip personellerce msds  (ürün güvenlik bilgi formu) hazırlanması
Etiket ve diğer ön müracaat evraklarının oluşturulması
                             
Numune Yazısının Alınması Ve İnceleme İçin Doğru Yönlendirme
Numunenin gerçekleşeceği yetkili laboratuvarların bildirilmesi
İncelemeler  Ankara’da bir laboratuvarda gerçekleşecekse takibinin yapılması
                              
Ruhsat Müracaaatının Oluşturulması
Ek 2B’nin de hem inceleme neticeleri hem ulusal ve ülkeler arası literatür bilgilerine göre oluşturulması
İhtiyaç duyulan diğer evraklar oluşturularak dosyanın Türkiye halk sağlığı kurumuna verilmesi
Verimli takip etme ve neticeye bağlama
                              
Noksanlıkların Olması Durumunda Anında Tedarik Edilmesi Ve Aşamanın Aksamaması
Biyosidal Ürün Üretim / İthalat Ruhsatına Sahip Olunması

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.