- Rohs Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

Rohs Danışmanlık Hizmetleri 

Rohs danışmanlık hizmetleri Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzdan alınarak, elektrikli ve elektronik mamullerde, kimyasal madde içeren ve insanın çevre ile teması bulunan ürünlerde bazı maddelerin olmamasını şart koşan bir belgelenmektesiniz. İngilizcede belirli zararlı maddelerin faaliyetini kısıtlama kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu maddelerden bir kaçı Kadminyum, kurşun, cıva ve bromürlü bileşenler, heksavalent krom, çok bromlu bifenil ve çok bromlu difenil seteril maddelerini içine almaktadır.

Rohs danışmanlık hizmetleri alarak RoHS belgesine sahip olmanın ana koşulu, belgeye sahip olmak istenen ürün yada mamullerin bu zararlı maddeleri barındırıp barındırmadığına yönelik incelemelerin gerçekleşmesini gerektirmesidir. Bu sertifikanın en büyük ticari avantajı, içinde bu zararlı maddeleri barındırmayan mamullerin bütün dünyada rahatça dolaşımını ve gerek millet gerekse ülkeler arası pazar sahalarında kendine yer bulabilecek olmasıdır. 

Ürünlerinin ticari başarısını ön planda tutan bütün firmaların bu belgeye sahip olarak ticari bakımdan rakiplerine karşı sağlayacağı üstünlük oldukça önemli bir boyuttadır. Bu tür evrakları tam olan firmalar özellikle pazarlama bakımından oldukça iyi bir konumda yer bulacaklar ve marka değerlerine olumlu yönde katkı sağlayacaklar. 

RoHS belgesi ilk olarak  2006 yılının 1 temmuz tarihinde yayınlandıktan beş sene sonra 21 Temmuz 2011 tarihinde revize edilmiş ve bu tarihte yeni direktif yayına girmiştir. Bu kapsamda elektrikli küçük büyük bütün ev aletleri elektronik parça barındıran bilgisayar, cep telefonu gibi elektronik cihazlar; elektronik ev aletleri televizyon, dijital aletler, kameralar, elektrikli iş aletleri, elektrikli el aletleri, bankamatik cihazları ve koşu bantları gibi bütün elektrikli ürünler bu direktif kapsamında yer almaktadır. İçerisinde kısıtlanmış zararlı maddeler barındırmayan ürünler gerekli incelemeler ile analiz edildikten sonra neticeye göre ürüne RoHS  belgesi verilir.

Bu belgeye müracaat edildiğinde mutlaka ilk olarak müracaatta bulunulan ürünler için ayrıntılı ve kapsamlı bir teknik dosya oluşturulması gerekmektedir. Bu teknik dosya, Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak sorumlu ve konusunda profesyonel ekibimiz  tarafından sıkı şekilde gözden geçirilmekte ve noksanlıklar varsa giderilmektedir. Dosyanın noksanları bulunmadığı takdirde gerekli incelemeler için ülkeler arası kabul görmüş akredite laboratuvarlar tarafından test edilmek üzere örnekler gönderilmektedir. Testlerin neticelerine göre belgelendirme süreci tamamlanmaktadır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.