- Hizmet Yeri Belgelendirme HYB Belgesi Terimleri Paylaş

Hizmet Yeri Belgelendirme HYB Belgesi Terimleri

Hizmet yeri belgelendirme hyb belgesi terimleri şu şekilde sıralanabilir 

Doküman eksikliği: Hizmet yerinde yeniden analiz (1 ay verilen sürede) yapılmaksızın, dokümanlar incelenerek kapatılabilecek uygunsuzlukları belirler.

Belgelendirme kriteri: Belgelendirme maksadıyla faaliyete geçirebilecek standardın olmadığı hususlarda, ilan edilinceye kadar belgelendirmeye esas olmak üzere, var olan teknolojik bilgi düzeyi, hizmetin özellikleri ve ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak TSE Standart Hazırlama Merkez Başkanlığı tarafından ilan edilmiş dokümanları açıklar.

Fiziki eksiklik: Hizmet alanında yeniden analiz gerçekleştirilerek kapatılabilecek uygunsuzluğu belirler.

Belge kapsamı: Belge sahibinin hangi ithalatçı yada imalatçı için, hangi markaları yada hangi Türk standardına veya şartlarına uygun şekilde hizmet sunduğunu gösteren bilgiyi ifade eder.

İnceleme uzmanı: Profesyoneli olduğu Türk standardına yada kriterine uygunluk analizleri yapmak ve sistem dokümanlarını kullanarak raporlamak için Profesyonel Atama Komitesi kesimince tayin edilerek yetkilendirilmiş kişiyi ifade eder.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.