- Tse Kuruluşu Tarihçesi Paylaş

TSE Kuruluşu Tarihçesi

Tse kuruluşu tarihçesi yani tse belgesinin verilmeye başlandığı tarihtir. Tse belgesini, Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzdan alabileceğiniz gibi , ülkemizde üretilen mamuller için belirlenen kriterler ve uygunluk standartlarının karşılandığını kanıtlayan bir belgedir. TSE Belgesi bir ürün hakkında incelemeler yaparak uygunluğunu analiz etmektedir. Bir malzemenin üzerinde yer bulan TS yazısının yanında bir sayı bulunması (örneğin; TS 1523) o mamulün uygun standart ve koşullarda imal edildiğini gösteren bir belgedir. Fakat bir mamul üzerinde TSE ürün kalite kontrol amblemi ve numara var ise bu üretici şirketin bütün standartları ve ihtiyaçlarını meydana getirerek TSE Belgesine sahip olmayı hak eden şirket olduğu manasına gelmektedir. TSE Belgesi, üreticiden tüketiciye ve finansal hayata belli bir verim, intizam ve standart getirdiğinden ötürü, milli kalkınmaya ve verimli yaşama etkisi olmaktadır. 1959 yılının 7 Kasım tarihinde imzalanan Türk Standartlarının Tatbiki Hakkında Nizamname ile standartların faaliyete konulması hususlarına açıklık getirilmiştir.

Tse kuruluşu tarihçesi asıl anlatılmak istenen ilk tse standartlarının hazırlandığı ve belgenib verildiği yılı/ay/gün anlatılmaktadır. Standartları hazırlamak ve hazırlatmak, içerisinde ve hariçte hazırlanan standartları analiz etmek, kabul edilen standartları ilan etmek gibi sorumlulukları kabul edilen standartlara Türk Standardı ismi verilir. Yazım kurallarına uygunsuz olanlar standardları (Standartları şeklinde olması gerekir) terimi firmanın kuruluşunda bu şekilde yazıldığı için değiştirilememektedir ve bundan ötürü tüm resmi yazışmalarda mecburi  olarak yanlış biçimde kullanılmaktadır. 1960 yılının 18 Kasımında 132 sayılı kuruluş kanunuyla TOBB'den ayrıldı. 1985 senesinin 16 Mayısında  3205 sayılı kanunuyla  yeniden meydana getirildi.

Dünyada, mal ve kalite arayan ilk millet Türkler oldu ve ilk kez standardizasyon faaliyetini Osmanlı devleti  başlatmıştır. 1502 senesinde Sultan İkinci Bayezıd döneminde başlatılan standart faaliyeti Batı ülkelerine de örnek olmuştur. Kânunnâme-i İhtisâb-ı Bursa adını taşıyan Standart Fermanında bütün tarım mamulleri gerek kalite, gerek fiyat bakımından standarda bağlandı. Fermanda; tuz, yumurta, et, şeker, peynir, mücevherat, börek  ve deri gibi farklı ürünlerin özellikleri ayrı ayrı belirtilerek standardize edilmiştir.

Bir de TSEK diye bilinen sertifika mevcuttur. Bu sertifika; yerli yada yabancı bir şirketin malı için belirlenen kalite niteliklerinin TSE tarafından analiz edilerek, verilen kalite ve uygunluk sertifikasıdır. TSEK sertifikası TSE gibi geçerlidir ve TSE garantisindedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.