- FDA Kaydı Nasıl Yapılır? Paylaş

FDA Kaydı Nasıl Gerçekleşir?

FDA kaydı nasıl gerçekleşir? konusundan önce FDA kaydının neden gerekli olduğunu ifade edecek olursak: Bioterörizm yasarı uyarınca, ABD'de tüketilmek üzere hayvan ve insan  besinlerini imal eden, üreten, paketlemeyi gerçekleştiren ya da ürünü depolayan tüm ABD’li ve yabancı gıda firmaları FDA’ a kayıt yaptırmak zorundadırlar. FDA kaydı gerçekleştirmeyen firmalardan ithal edilen mamuller, ABD’ye geçiş limanında alı konulacak  ve ABD’ye girişine müsaade edilmeyecektir.

Kayıt esnasında gereken  bilgiler;  firmanın  (ve varsa ana firmanın) ismi,  adresi, telefon numarası sahibinin, firma sahibinin ya da yetkili mümessilin  ismi, adresi ve telefon numarası, firmanın kullandığı tüm ticari unvanlar işleyişe tabi ürün kategorileri formu dolduran tarafından aktarılan  bilgilerin gerçek ve doğru olduğuna dair beyanı,  yabancı firmaların ABD mümessilinin ismi, adresi, telefon numarası ve acil durumlarda ulaşılması maksadıyla ABD mümessilinin yada belirlenen bir başka kişinin telefon numarasıdır. Mecburi olan bu bilgilerden başka  isteğe bağlı şekilde  başka bilgiler de verilebilecektir.      

Söz konusu yasada gıda olarak kabul gören maddeler olan yiyecekler, bebek yiyecekleri, içecekler, meyveler ve sebzeler, süt ürünleri ve yumurta, balıklar ve deniz ürünleri, gıda olarak kullanılan pişmemiş tarım mamulleri, fırıncılık ürünleri, konserve ve dondurulmuş yiyecekler, çerezler ve şekerler (sakız dahil), canlı gıda hayvanları, evcil hayvan,  hayvan besinleri ve yiyecekleridir.     

Alakalı düzenleme gereğince gıda işlemesi ya da imalatı, paketlenmesi ve ya depolanması gerçekleşen ve ikametgah şeklinde kullanılan evler, şişelenmemiş içme suyu dağıtımını gerçekleştiren kuruluşlar, çiftlikler, gıda taşıması yapan nakliye araçları, perakende gıda işletmeleri (marketler gibi),  lokantalar, kar amaçlamayan gıda firmaları, balıkçılık araçları, ABD Tarım Bakanlığı tarafından incelenen kümes,  et hayvanları ve yumurta firmalarının kayıtlarını gerçekleştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.       

Bir yabancı firmanın imal ettiği, paketlediği ya da depoladığı bir gıda mamulünün bir başka yabancı şirket üzerinden ABD’ye ithal edilmesi durumunda, ilk yabancı şirketin  kayıt yaptırma mecburiyeti bulunmamakla birlikte, ikinci firma yalnız çok az bir faaliyet gerçekleştiriyorsa (etiket yapıştırma gibi) her iki firma da  kaydını gerçekleştirmesi gerekmektedir.

İthal Edilecek Gıda Mamullerinin Önceden FDA  İletilmesi    

Bioterörizm Kanunu uyarınca, 2003 senesinin 12 Aralığından başlayarak ABD’ye ithal edilecek yukarıda belirtilen gıda mamullerinin ABD gitmeden önce gümrük komisyoncusu, ithalatçısı veya ABD’li  mümessil ya da ithal edilecek mamullerle alakalı bilgisi olan herhangi bir kişi tarafından elektronik şekilde FDA bildirilmesi ve FDA’dan bir teyit numarası alması  zorunludur. Bu bildirime göre FDA ithal edilecek mamullerin incelenip incelenilmemesine karar verilecektir.    

Önceden bildirimi hiç gerçekleşmemiş ya da bildirimi noksan bir şekilde gerçekleşmiş ürünlerin ABD’ye ithaline izin verilmeyecek olup bu ürünler limanda veya güvenli bir depoda muhafaza edilecektir. Bildirim işlemi Otomatik Gümrük Müşaviri arayüzü yada Otomatik Ticari Sistemi üzerinden FDA önceden bildirim şekliyle  gerçekleşebilecektir.        

Önceden bildirim esnasında  bildirimi gerçekleştirenin ismi , telefonu, e-mail adresi, faks numarası, firma  unvanı ve adresi; bilgileri ulaştıran kişi ile bilgileri sağlayan kişinin farklı kişi olması durumunda, bilgileri ileten kişinin ismi, telefonu,e-mail adresi, faks numarası, firma  unvanı ve adresi, ürünlerin ismi ve miktarı, üreticinin kimlik bilgileri varsa imalatçının kimlik bilgileri elde edildiği ülke nakliyeci ile alakalı bilgiler ürünlerin yüklendiği ülke mamullerin tahmini varış tarihi ve yeri ithalatçı ile alakalı  bilgiler alındıktan sonraki taşıma işlemini gerçekleştirecek  firma ile alakalı bilgiler ürünlerin nasıl nakliye edileceği  ve koordinesi gerçekleşen sefkiyat bilgilerinin sunulması zorunludur. Bu bilgilerin herhangi birisinde bildirimin gerçekleşmesinden sonra değişiklik yaşanması durumunda yeni bir bildirimin gerçekleşmesi gerekir.        

ABD’ye gelen kişilerin ticari gayeleri dışında özel tüketim maksadıyla yanlarında getirdikleri gıda ürünleri, başka bir ülkeye ihracı gerçekleşene kadar ABD’ye varış limanını terk etmeyen gıda ürünleri, ABD Tarım Bakanlığı tarafından uygulanan et, kümes hayvancılığı ve yumurta ürünleri, ABD dışındaki birisi tarafından kendi evinde imal ettiği ve ABD’de  yaşayan birisine kişisel tüketim maksadıyla hediye olarak gönderilen gıda ürünleri önceden bildirim yükümlülüğünün kapsamı dışında tutulmuştur.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.