- RoHS Belgesi Almanın Önemi Paylaş

RoHS Belgesi Almanın  Önemi 

RoHS belgesi almanın öneminden bahsedersek, dünya genelinde girişimleri olan rohs belgesi, uyum düzenlemeleri gerçekleştirmekte ve geçerlilik taşımakla birlikte özellikle AB‘ nde önemi daha büyüktür. Mutlaka elektronik ve diğer kapsamda yer alana ürünleri imal etmekte olan şirketlerin veri bankalarında bu direktifler yer almalı ve üretim aşamaları bu doğrultuda koordine edilebilmelidir. Böylece tehlikeli maddelerin faaliyeti kısıtlanmakla beraber, firmanın tüketiciye karşı güven endeksi yüksek seviyelere erişebilecektir. Zorunlu şekilde faaliyeti kısıtlanmış bu ürünlerin gerek imalat gerekse satışı sırasında kimseye zararı dokunmayan eşyalar olarak satılması sosyal vicdani görevlerden birisidir. Büyük ihtimalle ticari getirisi de yüksek olacaktır.

 RoHS belgesi almanın önemi rohs belgesi faaliyetine geçilmesinin ardından özellikle uzak doğulu birden fazla üretici, ihracat hususunda sıkıntı geçmeye başladılar. Bazılarının Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirmemesine rağmen diğer ülke ihracatlarında gözle görülür bir şekilde azalma gözlemlendi. Anlaşılan o ki, ürünler yalnız bu ülkelerde faaliyeti gerçekleştirilmiyor, markalaştırılıp bu ülkelerden avrupa ülkelerine ihracatı gerçekleştiriliyordu. Bu sebepten dolayı uyumlu olarak imal etmedikleri ürünler tercih nedeni olmaktan çıkarılmıştı. Büyük toptancı artık daha verimli ürün talep ediyordu. Dünya pazarına adapte olmak maksadıyla rohs belgesinin önemini anlayan üreticiye artık alternatifi yoktu ve dünya pazarının büyümesi için bir ihtiyaç haline gelmişti. Bu tarihlerden sonra üreticiler hızlı bir şekilde rohs belgesi almaya başladılar ve bununla beraber ihracat gerçekleştiremedikleri  avrupa pazarına da kolaylıkla giriş yaptılar.

 İhracatın hedefi avrupa ülkelerine geri dönüş yapınca ticaretin ve rekabetin seyri de değişim gerçekleşmiştir. Büyük toptancı ile uzak doğulu üretici, yerine göre çözüm ortağı yerine göre rakiplerdi ama bir başka gerçek ise üretimin yükselmesiydi. Çünkü güvenli mamul demek daha çok tüketim anlamına gelmekteydi. Pazar artık daha çok talep gerçekleştiriyordu. Bu da gösteriyor ki talebi karşılayan bütün üretim ağını daha çok çalıştırıyordu. Enerji üreticisi de ham madde üreticisi de en az endüstrici kadar üretim gerçekleştirmek zorundaydı. Dünya ticareti canlandı ve üretim gerçekleşen bölgelerdeki işsizlik oranlarında azalma görüldü. Rohs dünyayı seyrini değiştirmişti.

Bazen söylenen bir söz bile dünyayı etkileyebilir ve dünyanın seyrini değiştirebilir. Rohs belgesi aslında bunu gerçekleştirdi. Yalnız sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ürünün imal edilmesini sağlamadı. Ürünlerin tüketildiği ülkelerde tüketimi ve faaliyetini yükseltip yaşam kalitesini artırırken, diğer yandan üretim bölgelerinin de yaşamlarının seyrini değiştirdi. Dünya ticaretine yön verdi ve insanların kaderini belirledi. Başta da belirttiğim gibi, bazen tek bir söz bile dünyanın seyrini etkileyebilir. Belki de o tek bir söz şuydu; Elektrikli ürünleri kullanırken zehirlenmek istemiyorum.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.