- GLOBALGAP Belgesi Nedir? Nasıl Alınır? Paylaş

GLOBALGAP Belgesi, tarım ve gıda ürünleri üretimi yapan işletmeler için dünya genelinde kabul gören bir sertifikasyon sistemidir. Bu belge, ürünlerin güvenliği, kalitesi ve çevresel sürdürülebilirliği konusunda bir standart oluşturur. Bu yazıda, GLOBALGAP Belgesi'nin ne olduğunu, nasıl alındığını ve önemini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz.

Online Hızlı Teklif Al

GLOBALGAP Belgesi Nedir?

GLOBALGAP Belgesi, tarım ve gıda ürünleri üreten işletmeler için büyük bir öneme sahiptir. Bu belge, ürünlerin güvenliği, kalitesi ve sürdürülebilirliği açısından uluslararası bir referans noktasıdır. GLOBALGAP Belgesi'ne sahip olmanın işletmelere sağladığı avantajlar şunlardır:

 • Pazar Erişimi: GLOBALGAP Sertifikası, işletmelere ulusal ve uluslararası pazarlara erişim sağlar. Birçok perakendeci ve alıcı, sertifikalı ürünleri tercih eder.
 • Güvenilirlik: GLOBALGAP Belgesi sahibi işletmeler, müşterileri tarafından daha güvenilir olarak kabul edilir. Bu belge, ürünlerin güvenli ve kaliteli olduğunu belgelemektedir.
 • Sürdürülebilirlik: GLOBALGAP Standardı, çevresel sürdürülebilirlik konusunda işletmeleri teşvik eder. Bu da doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.

GLOBALGAP Belgesi Kapsamı

GLOBALGAP Belgesi, tarım ve gıda ürünleri üretimi süreçlerinin birçok yönünü kapsar. İşte bu belgenin temel kapsamı:

 • Tarım Uygulamaları: GLOBALGAP Standardı, tarım süreçlerinin güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesini gerektirir. Bu, kimyasal gübrelerin ve pestisitlerin kullanımını düzenler.
 • İşletme Yönetimi: Belge, işletme yönetiminin uygunluğunu ve etkinliğini değerlendirir. İşletmelerin kaynakları verimli bir şekilde kullanmasını sağlar.
 • Ürün Güvenliği: GLOBALGAP Sertifikası, ürünlerin güvenliği ve kalitesi için belirli standartları içerir. İşletmeler, bu standartlara uygun ürünler üretmek zorundadır.
 • Çevresel Sürdürülebilirlik: GLOBALGAP Belgesi, işletmeleri çevresel sürdürülebilirlik konusunda teşvik eder. Su ve enerji yönetimi gibi konuları kapsar.
 • İzlenebilirlik: Belge, ürünlerin izlenebilirliğini sağlama konusunda gereklilikleri içerir. Bu, ürünlerin kaynağının takip edilebilir olmasını sağlar.

GLOBALGAP Belgesi Nasıl Alınır?

 • Başvuru: GLOBALGAP Belgesi almak isteyen bir işletme, belgeyi sağlayan bir sertifikasyon kuruluşuna başvurur. Sertifikasyon kuruluşları, işletmeye başvuru süreci hakkında bilgi verir ve başvuru formunu sağlar.
 • Değerlendirme: Başvuru sürecinin bir sonraki aşaması, işletmenin tarım ve üretim süreçlerinin değerlendirilmesidir. Sertifikasyon kuruluşu, işletmeyi ziyaret eder ve GLOBALGAP standartlarına uygunluğunu kontrol eder. Bu değerlendirme sürecinde, tarım alanları, üretim tesisleri ve kayıt sistemleri incelenir.
 • Eğitim ve Hazırlık: Değerlendirme sonucunda eksiklikler veya uyumsuzluklar tespit edilirse, işletme bu eksiklikleri gidermek için belirli bir süreye sahip olabilir. Ayrıca, işletme personeline GLOBALGAP standartlarına uygun olarak eğitim verilir.
 • Denetim ve Sertifikasyon: İşletme, eksiklikleri giderdikten ve uyum sağladıktan sonra, sertifikasyon kuruluşu tekrar denetim yapar. Eğer işletme, GLOBALGAP standartlarına uygunluğunu kanıtlarsa, GLOBALGAP Belgesi verilir.
 • Sürekli Denetim: GLOBALGAP Belgesi almak sadece başlangıçtır. İşletme, belgeyi elinde tutabilmek için düzenli olarak denetlenir. Bu denetimler, işletmenin standartlara uygunluğunu sürekli olarak gözden geçirir.

Sistem Kalite'nin Rolü

Sistem Kalite olarak, işletmenizin GLOBALGAP Belgesi alması sürecinde size rehberlik ediyoruz. İşletmenizin ihtiyaçlarına özelleştirilmiş bir çalışma planı oluşturarak, belgeyi almanıza yardımcı oluyoruz. Ayrıca, işletmenizin GLOBALGAP standartlarına uygunluğunu değerlendiriyoruz ve eksiklikleri gidermek için çözüm önerileri sunuyoruz.

GLOBALGAP Belgesi, tarım ve gıda ürünleri üreten işletmeler için uluslararası düzeyde kabul gören bir sertifikadır. Bu belge, işletmelerin ürünlerinin güvenliği, kalitesi ve sürdürülebilirliği konusundaki taahhütlerini kanıtlar. Sistem Kalite olarak, işletmenizin GLOBALGAP Belgesi alması sürecinde size destek sağlıyor ve belgeyi almanızı kolaylaştırıyoruz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.