- Marka Başvurusu Paylaş

Marka Başvurusu

Marka başvuru süreci kapsamında Türkiye' de başvurular Marka Vekili Sistem Patent şirketimiz danışmanlığından yürütülmektedir. Ülkemizdeki hem gerçek hemden tüzel şahıslar yetkilendirilmiş Marka Vekilleri Sistem Patent şirketimize müracaat edebilirler yada web adresimiz üzerinde online marka tescil başvuru ekranımızda gerekli işlemleri başlatabilirler. 

Marka başvuru süreci açısından en önemli işlemlerin başında Marka ön sorgulama işlemi gelir. Bu işlem bir nevi tescil için en önemli basamaktır. Ön araştırma, başvuru yapılmadan önce, tescile konu edilecek markanın, bir benzeri veya aynısın öncede tescile konu olması veya müracaat işleminin başlatılmış durumunun kontrol edilmesidir. Bu sayede, tescil edilme durumu hakkında bilgi sahibi olunacaktır.

Markalar belli bir takım sınıflara ayrılmıştır. Bu sınıflar birbirinden farklı 45 adettir. Her bir sınıfta da alt bölümler yani emtia’la yer almaktadır. Bundan dolayı marka başvurusu yapacak kişi ilk başta makasını ile ilişkili sınıflarını tespit etmelidir. Ardında da markasını araştırmalı ve karar kılmalıdır. Marka başvurusu yapmak ile birlikte, başvuru aşamasını iyi yönetmek ve doğru müracaat yapmak gerekir. Tescile müsait olmayan ve ya belirtilen hükümlerine vakıf olmayan bir markayı müracaata konu etmek maddi kayıplara sebebiyet vereceği gibi aynı anda hak kayıplarına da neden olacaktır.

Marka başvuru işlemi özenle yapılması gereken, marka ismi bakımından telafisi olmayan aşamalar bütünüdür. Tahmin olarak 11 ay kadar süren bir sürecin ilk aşaması olan bu işlemin konusundan uzmanı yetkili vekil şirketimizin yetkililerimiz danışmanlığından yürütülmesinde tescil açısından büyük fayda sağlayacaktır.

Markalar, marka başvurusu yapıldığı dakika itibari ile korumaya alınırlar. Başvuru yapılmasının ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanları müracaat evraklarının doğrulu olup olmadığını ve markanın diğer tescilli ve müracaat edilmiş markalara ile herhangi bir benzerlik veya aynısı olup olmadığı analiz edecektir.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Başvuru Kişi Adına İse;

 • Başvuru Formu
 • Vekaletname
 • Başvuru sahibinin Nüfus Cüzdanı Nüshası 
 • T.C. Kimlik No
 • Logo Örneği
 • Müracaat ücretinin yatırılması 

Başvuru Firma Adına İse;

 • Vekaletname 
 • Firmanın Vergi Levhası Nüshası
 • Firma Yetkililerinin İmza Sirküleri Nüshası
 • Logo Örneği
 • Müracaat ücretinin yatırılması
   

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.