- E Belgesi Nedir? Paylaş

E İşareti (Ece  Test İşareti ) Nedir ?    

E işareti, ECE test işareti şeklinde de bilinmek ile birlikte, onayı yapılmış bileşenler dahilinde motorlu taşıtların Avrupa Birliği kapsamında kara yollarında taşıması gereken koşulları sağladığını gösteren işaretleme ve belgelendirme türüdür. Bu belgeye Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşumuz aracılığı ile sahip olabilirsiniz. E Belgesi, motorlu araçlar ve römorkların sistemi, aksam yada ayrı teknik üniteleri ile alakalı AB, BM/AEK ve TR yasaları dahilinde kabul edilmiş ve hususunda yönetmeliklere uygun onay belgeli olduğunu gösterir.

E işareti, büyük E, bir daire içinde bulunmakta ve söz konusu ECE test işareti düzenleme kontrol numarası ile alakalı ülkelerin kod numaraları ifade etmektedir. ECE test işareti Avrupa ekonomik komisyonu anlamına gelir. E işareti arkasında duran figür, test edildiği  ya da  izin verildiği ülkeyi belirtir.

E belgesi ihtiyacı duyulan mamullerin hangi standarda girdiğinin tespitinden sonra e belgesine tabi mamullerin belirli sayıdaki örnekleri agretide laboratuvarlarında testleri gerçekleşir. Alakalı testlerin standardın öngördüğü önemde olması durumunda mamullere e işareti vurma hakkı verilir. E işareti taşıması mecburi  olan ürün sınıflarında bulunan işaretlerin yanlarında yer alan numaralar alakalı ülkelerin numarasıdır. Mesela bir mamulün yan tarafında bulunan E1 Almanya menşeli mamul E belgesine sahipliğini gösterir.

E belgelendirme ve işaretlemesi aksam, parça, sistem ve ayrı teknik ünitelerle alakalı (Avrupa ekonomik topluluğu, birleşmiş milletler) tarafından direktiflere ve Regülâsyonlara uygun olduğunu belirtir, E işaretlemeleri ile alakalı deneyler, testler ülkemizde SİSTEM KALİTE tarafından gerçekleşmektedir, fakat imalatçı firmalarımız talepleri doğrultusunda Avrupa ve bu hususta görevli diğer kuruluşlardan da bu belge temin edilmektedir. E işaretlemesi ülkemizde zorunludur, fakat doğru bir danışmanlık firması ile çalışılmaması durumunda aldığınız belgenin içeriği ve kapsamı noksan ve yanlış olabilir.Doğru ve hızlı hizmet için SİSTEM KALİTE ile iletişime geçiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.