- FSC Orman Yönetim Sistemi Tarihçesi Paylaş

FSC Belgesinin Ortaya Çıkış Süreci

Giriş

FSC (Orman Stewardship Konseyi) belgesinin ortaya çıkış süreci, ormancılık faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerine odaklanarak sürdürülebilir orman yönetimi için bir çözüm arayışıyla başlar.

Orman Yönetim Sistemi Tarihçesi

Ormanların Bozulması ve Ticaretin Etkisi

Son zamanlarda, dünya genelinde orman sahalarındaki kaynaklarda önemli derecede bozulmalar yaşanmaktadır. Özellikle Kuzey ve Tropikal ormanlar, bu bozulmaların en belirgin olduğu alanlardır. Yanlış politikalar, kurumsal eksiklikler ve ticaret, bu sorunların temel nedenlerini oluşturur. Ormanlardaki ağaçların hızla tahrip edilmesi, evrensel bir endişe kaynağı olmuştur.

Artan Bilinç ve Uluslararası İlgiler

1980'lerin ortalarından itibaren orman alanlarındaki olumsuz süreçler, toplumun, medyanın ve siyasetçilerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu dönemde oluşan negatif gelişmeler, Tropikal Ormancılık Eylem Planı (TFAP) ve Uluslararası Tropikal Yuvarlak Odun Organizasyonu (ITTO) gibi politik girişimleri doğurmuştur. Ancak, 1990'lara kadar bu önlemler orman tahribatını durdurmakta etkili olamamıştır.

Rio Konferansı ve Sürdürülebilir Ormancılık

1992'de Rio de Janeiro'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda ormanlar öncelikli bir konu olarak ele alınmıştır. Ancak, ormanlarla ilgili bir anlaşmaya varılamamış ve sadece Gündem 21 kapsamında "Orman İlkeleri" bildirisi yayımlanmıştır.

Tropikal Ormanların Yok Olma Tehlikesi

Dünya genelindeki biyoçeşitliliğin büyük bir kısmı ormanlık alanlarda bulunmaktadır. Tropikal ormanların hızla azalması, tarım arazilerinin genişlemesi, çiftlik sahalarının artması, kontrolsüz yangınlar, maden sektöründeki büyüme ve diğer nedenlerle gerçekleşmektedir.

Sivil Toplum ve Orman Belgelendirme

Güney'deki sivil toplum kuruluşları, tropikal ormanların korunması için Kuzey'deki sivil toplum kuruluşlarından destek talep etmiştir. Bu süreçte, tropikal odun mamullerine yönelik boykotlar ve kampanyalar organize edilmiştir. Bu dönemde, ormanların belgelendirilmesi, çevresel koruma ve sürdürülebilirlik için bir politika aracı olarak gelişmiştir.

FSC'nin Kuruluşu

1993 yılında, Dünya Doğa Fonu (WWF) ve diğer çevre kuruluşlarının desteğiyle, kar amacı gütmeyen ve gönüllülük esasına dayalı bir örgüt olan Orman Stewardship Konseyi (FSC) kurulmuştur. FSC, ormancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini teşvik etmek ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla sertifikasyon sistemini oluşturmuştur.

Sonuç

FSC belgesi, ormancılık faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan dengeli bir şekilde yürütülmesini sağlayarak sürdürülebilir orman yönetimini desteklemektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.