- TSEK Kalite Uygunluk Belgesi Nedir? Paylaş

TSEK Kritere Uygunluk Belgesi Nedir?

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi; Türkiye’de standardı olmayan hususlarda, mamullerle alakalı ülkeler arası standartlar, diğer ülkelerin milli standartları, Türk Standartları ve teorik literatür temel alınarak yapılır. Türk kesimince kabul gören değerlere uygunluğunu, Kalite Faktörünü belirten ve imzalanan sözleşme ile TSEK markası kullanma hakkı tanınarak firma ismine hazırlanan ve üzerinde TSEK logosu kullanılacak mamullerin; cinsi, ticari markası, tipi, sınıfı  ve türünü gösteren ve devamlılık süresi bir sene olan belgeye denilir.

TSEK Kalite Uygunluk Belgesi diğer ismi TSEK Markası; üzerine veya ambalajına konulduğu mamullerin ülkemiz tarafından kabul gören Kalite değerlerine, faktörlerine uygun olarak üretilen, piyasaya arz edildiklerini belirten ve aktedilen anlaşma kapsamında uygulanan, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye uygun dört değişik tipte onaylanan monogramlara denilir.

Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşumuza gerçekleşen başvurular analiz edilip ve uygun görülürse üretim alanında inceleme yapılmak üzere heyet yetkilendirilir. İnceleme heyeti, üretim sahasında; ekipman, personel, tesis ve kalite ağı yönünden inceleme gerçekleştirir. İnceleme sonucunda şirketin yeterli olması halinde, örnek alınır, alakalı Kalite Faktörlerine göre örnekler deney ve muayenelere tabi tutulur. Üretim alanı Analiz Raporu ile Deney ve Muayene Raporları Enstitü’nün Belgelendirme Komisyonunca görüşülüp sonuca bağlanır.

TSEK markasını kullanılmasına karar verilmiş ise, şirket  ile Enstitü arasında noter eşliğinde TSEK Markası Kullanma Anlaşması imzalanır. Şirkete, ürünlerinin Kalite Faktörlerine uygun olduğunu belirten TSEK belgesi verilir.

Şirkete yapılan analizle alakalı şekilde; inceleme, maktu belge ile  deney ve muayene  ücretleri işletilerek alakalı ücret, müracaat aşamasında alınan avans ücretinden tahsis edilir. TSEK belgesine sahip şirketler her sene ocak ayında, bir önceki seneye ait TSEK markalı sattığı mamulün brüt satış tutarını Enstitü’ye iletir. Bu tutar üzerinden TSEK Marka Kullanma Ücret Çizelgesine uygun (her sene tekrar belirlenmektedir) tahakkuk edecek faturayı enstitüye ödemekle sorumlu olacaktır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.