- İyi Tarım Uygulamaları Faydaları Paylaş

İyi Tarım Uygulamaları Faydaları

İyi tarım uygulamaları faydaları, İTU'ye uygun toprağı işleme, sulama ve gübreleme, zararlı yönetimi v.b. ile girdi ve enerji masraflarında düşüş sağlayacaktır. Belgesi olan mahsuller iç ve dış pazarda tercih edilmektedir. Bu işlemlerin zamanında ve en uygun biçimde gerçekleşmesi su ve toprak  kaynaklarının daha verimli bir biçimde uygulanmasına olanak sağlayacaktır  

İyi tarım uygulamaları faydalarını Sistem Kalite Belgelendirme kuruluşu olarak şu şekilde açıklayabiliriz.
 
İyi Tarım Uygulamaları Üreticilere Olan Faydaları

 • Pazarlara kolay ve verimli bir şekilde ulaşımını sağlar.
 • Verimlilikte ve miktarda yükselmeyi sağlar.
 • Uzun süreçte gerçekleşecek üretimin masraflarının düşürülmesine olanak sağlar.
 • İç ve dış pazar sahalarında tercih edilmesine katkıda bulunur.
 • Dengeli rekabet koşullarında önde olmayı sağlar.
 • Perakendecilerle önemli anlaşmaların yapılmasını sağlar.
 • Verimli ürün yetiştiricilerine imkan sağlar.
 • Uzun süreçte üretim masraflarında azalma, dolayısıyla kar oranında artış olanağı sağlar.
 • Üretimde çalışan personellerin emniyetine ve refahına katkıda bulunur.
 • Tüketicinin itimadını sağlayarak etkin ve ucuz reklam yapma şansını yakalarlar.
 • Üreticiye sürdürülebilir bir tarım gerçekleştirme olanağı sağlayacaktır.
 • Ülkeler arası yönetmeliklere ve standart uygun kendi markalarını meydana getirebilmektedirler.
 • Çevreye  saygılı ve duyarlı üreticinin, tüketici yönünden prestiji yükselir.
 • İyi Tarım Uygulamalarına göre üretimi gerçekleştiren üretici, toprağını tuzlanma  ve erozyon gibi risklerden muhafaza eder ve yalnız birkaç seneliğine değil devamlı  bol ürün alma avantajına sahip olur.
 • Sürekli profesyonel incelemelerde olduğundan çiftçilerin yeniliklerden bilgi sahibi olması ve bunları kabullenmesi daha kolay olacaktır.
 • Mahsulleri için pazar niteliği ve şansı genişlemektedir.
 • İyi Tarım Uygulamalarına ilişkin üretim gerçekleştiren üreticinin elde ettiği mahsuller sağlık bakımından güvenilir olduğun dolayı, daha kolay müşteri bulur ve daha yüksek ücretler  satılabilir.
 • Üreticiler, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından her sene kapsamı ve miktarı açıklanan desteklerden faydalanırlar.
 • İyi Tarım Uygulamalarını gerçekleştirilen üretici birlikler ve üreticiler tarım alanında yapılan yardımlardan öncelikli şeklide faydalandırılırlar.
 • İyi Tarım Uygulamaları bakımından üretim gerçekleştiren üretici, Tarım Kredi Kooperatiflerinden ve Ziraat Bankası temin edeceği kredilere %60′ a kadar  oranlarda daha az  faiz ödeme şansına sahip olur. 

İyi Tarım Uygulamaları Tüketicilere Olan Faydaları

 • İnsan sağlığı ve Gıda güvenliği ile alakalı  tehditleri azaltır.
 • Ürünün kaynağı konusunda ihtiyaç duyulan  bilgiyi sağlar.
 • Üründe Güvenilirliği ve kaliteyi sağlar.
 • Tüketicilerin gıda güvenliği ve gıda kalitesi ile alakalı istekleri  başarı ile tedarik edilir.
 • Milletler arası yasalara ve standart uygun kendi markalarını meydana getirebilecekler.
 • Üretim standardının uluslar arası düzeyde yükselmesine olanak sağlayacaktır.

İyi Tarım Uygulamaları Perakendecilere Olan Faydaları

 • Parekentecilerin kalite ve Gıda güvenliği ve hususunda beklentileri sağlama
 • Mevcut olan birden fazla AB yasalarına karşı uyum sağlama
 • Tüketicinin mahsule olan güvenin yükselmesi neticesinde talepte artış sağlama
 • Üretici ile verimli  anlaşma olanağı sağlar.
 • Ürünün güvenilirliği ve Halk sağlığıyla ile alakalı tereddütleri ortadan kaldırır.
 • Tüketicinin mahsule karşı olan itimadında ve talebinde  yükselme sağlanır.
 • Legal düzenlemelere uygunluk teşkil etmesi sebebiyle engellerin kaldırılmasına imkan sağlar

İyi Tarım Uygulamaları Tarıma Olan Faydaları

Çevreye Tertibatının azalması

 • Personellerin güvenliğinin ve sağlığının sosyal bakımdan korunması
 • Tarım olan güvenin artması 
 • Daha az kimyasal kullanılması biyolojik çeşitliliğin ve çevrenin güvenliğinin sağlanmasına büyük oranda katkı verecektir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.