- Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi İlkeleri Paylaş

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri 5 ana ilke adı altında toplanmaktadır. Bu ana ilkelere göre sistemin yüklenmesi çevre yönetim belgesi kurulması için olmazsa olmaz kuralıdır. 

Iso 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri maddelerini alt kısımda sıralı şekilde bulabilirsiniz...

1. Sorumluluk Altına Girme ve Siyasal

Kuruluş sık aralarla kendini geliştirmeye, iyileştirme, çevren tahribatın önlenmesi ve çevreyle alakalı yönetmeliklerine ve diğer koşullara uygunluğunu gerektirir. Bu koşullar için bazı gereksinimler vardır. Bu gereksinimler ise şu şekilde sıralanır; Firmanın kendini sürekli bir şekilde geliştirmesi, Çevreye karşı kirliliğin önlenmesi, Çevre koşullarına uyumu, hedeflerine ulaşabilmesi için sağlam temeller oluşturmalı, dokümanları elde etmeli teorik olarak kendine geliştirmeli, toplam içimde açık anlaşılır olmalıdır. Kuruluş dış etkenlerin karşı siyasal düşüncesine belirlemeli ve çevre yönetim standardına sadık kalacağını beyanda bulunmasıdır.

2. Sistemi Koordine Etme

Bütün kurum ya da kurulular için bu program önem arz etmektedir. Kurum çevreyle ilgili olarak hedef ve arzularını belirlemelidir. Kurulusun organize edilmesi, mamulün ve hizmetinin dış etmenlerinin boyutlarını belirleme ve bunlar arasından en önem arz edeni belirlemelidir. Bu özellikler altında görev,yeki ve kaynak gibi bulgular,  alanında yeterlilik ve uzmanlaşma, koordinasyon, belgeler halinde dokümanlar, doküman kontrolü, organizasyonun kontrolü, ani durumlara hazırlıklı bulunma ve bu vaziyetler karşısında uygulanması gerekenlerle alakalı TSE standardına karşılık gelecek biçimde çalışlarda bulunulur.

3. Teorik ve İşleme Sokma

Kurum dış etkenlere karşı siyasal düşüncesini geliştirme, gaye ve ideallerine ulaşma gibi etkin bir teoride bulunmak için istenilen yetenek ve olanaklar beraberinde bir yardım mekanizması gerçekleştirmektedir.

4. Kontrol Etme Ve Düzenleyici Olgu

Gözlemleme yapılan sahalarda havanın, suyun, kirletilmesi gibi objeler bur ilkede düzene sokulmaktadır. Standardın bu ilkesinde çevreye karşı önem arz eden işleyiş ve organize faallerinin gözlemlenmesi ve ölçülebilmesi,  yapılacak faaliyetlerin çevreye hükümlerine karşı uygunluk takibi yapılması ve önleme faaliyetlerinde bulunması anlatılmaktadır. Kurum bu aşamada dış etkenlere karşı potansiyeli ve bu potansiyelin derecesini değerlendirmeli, gözlemleyip ölçmelidir. Düzeltici ve önlem alıcı faaliyetler, var olan yahut potansiyel olarak uygun olmayanları kökten kaldırmak için ön görülen düşünceler karşılaşılacak durumun büyüklüğüne göre ele alınır. Bu faaliyetlerin sonucu yönetim olarak tekrar bir gözden geçirilmesi yapılır. Kayıtların kontrol edilmesi,müşterilerin istekleri ve legal gereksinimler ışığında saklanması ,gerektiğinde ulaşabilirliği ve sonunda imha edilmesi süreçleri birbirlerini takip eder.

5. Sistemin  analiz edilmesi ve yükseltilmesi

Kurum, bu zaman aralığında dış etkenlere ve bu etkenlere karşı genel üstünlüğünü geliştirmek maksadıyla, çevre yönetim standardını tekrardan ele almalıdır. Tekrar ele alma aralıklar hangi sıklıkla uygulanacağı bağlantıda bulunduğu kurum ya da kuruluşlarca belirlenir.

Çevrenin standardının etkili bir biçimde uygulamaya sokulması  için gereken  bütün maddi kaynaklar bedeli karşılanır. Kurumda bir proje kurulu oluşturulur. Personellere yetkileri ve sorumlu olduğu konular hakkında bilgiler aktarılır. 

Sistem Kalite olarak alanında uzmanlarımıza, her konuda kendilerine danışabilecek ve sürekli iletişim halinde olabileceksiniz. Bu şekilde etkin iletişim kurmak adına bir çok ilde danışmalık ofis barındırmaktayız. Iso 14001 İzmir, iso 14001 İstanbul, iso 14001 Ankara, iso 14001 Bursa, iso 14001 Adana, iso 14001 Antalya, iso 14001 Konya, iso 14001 Kayseri, iso 14001 Eskişehir danışmanlık ofislerimiz bunların başındadır. Bizlerle bu ofislerden ya da online olarak iletişime geçebilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.