- Tse Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) Başvuru Şartları Paylaş

Hizmet Alanı Yeterlilik Belgesi  Faaliyetleri İçin Başvuru Şartları Ve Kabulü

Hizmet Alanı Yeterlilik Belgesi  faaliyetleri için başvuru şartları ve kabulü Sistem Kalite belgelendirme şirketimize müracaat edilmsei ve akabinde belirli kriterlerin taşınmanız gerekmektedir. Bunlar; başvuru sahibinin yetkili acente olduğu kişi yahut/firma arasında noter eşliğinde gerçekleşen anlaşmanın aslı ve ya ıslak imzalı anlaşmayla tarafların noterden tasdikli imza listelerinin fotokopisi isteyebilirler. Noter tasdikli vekaletname ile de vekaleten başvuru yapılabilir bu hususta vekalet fotokopisi ve anlaşmayı imzalayan vekilin imza beyannamesi dosyasında muhafaza edilir. Kuruluş sahibinin aynı kişi olmaması durumunda başvuru sahibi ile imalatçı / ithalatçı arasında imzalanan sözleşmeyi aynı şahıs imzalayamaz.

Yetkili acentelerine yönelik olmayan standartlar/kriterler için de hizmetin sözleşmeye dayalı verilmesi durumunda esas firma/firmalarla aralarında noter eşliğinde gerçekleşmiş acente/bayilik anlaşmasının aslı ve noterden tasdikli imza listelerinin fotokopisi istenir.

  • Müracaatlar müracaat formu yada istek dilekçesiyle sanal ortamda (online) yada elden alınır.
  • Belge sahibinin hizmet sağladığı adreste birden fazla asıl yada tüzel şahsın faaliyet göstermesi durumunda, sadece birinin başvurusu kabul edilir. Aynı hizmet alanı adresinde hizmet sağlayan birden çok müracaat sahibine belge verilmez.
  • Aynı unvan ve aynı adres için birden fazla belge isteğinde bulunulabilir.
  • Bir müracaat formuyla aynı hizmet alanı için birden çok standart veya kriter hususunda müracaat yapılabilir. Farklı hizmet alanlarının belgelendirilmesi için farklı müracaat formu doldurulmalıdır. Şubeler için ayrı ayrı belge hazırlanır, bu sebeple şubesi olan müracaat sahiplerinden her şube için müracaat formu istenir.
  • İlk müracaatın kabulü için avans ücreti ödenmelidir. Avans ücreti ödenmiş olan müracaatlar işleme alınır. Noksan evraklar analiz esnasın tedarik edilir. Noksan evrakla belgelendirme işlemi neticelendirilmez. 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.