- FSC Sertifikasının Faydaları nelerdir? Paylaş

FSC Sertifikasının faydaları nelerdir? olduğunu açıklamadan belge hakkında kısa bilgi verelim. Sistem Kalite Belgelendirme Ve Test Danışmanlığı Kuruluşumuzdan alacağınız FSC Belgesi; Bilinç yükseltmeyi, hem tüketiciye  hem de üreticiye ormanların sorumlu kullanımına doğru teşvikler sağlamayı arzulayan piyasa alt yapılı bir araçtır. Belgenin en belirgin faydası ise, pazar genişlemesi olmaktadır.

FSC Sertifikasının faydaları neler? olduğuna bakarsak 2 çeşit faydası vardır. İlki potansiyel yararları ve diğer faydaları. Potansiyel yararları, hem bölgesel performansta hem de pazarlama olanaklarındaki gelişmeleri kapsamaktadır. İllegal odun ticaretinin ileri anlamda kontrolü, odun sanayisinde ödeneklerin rasyonalizasyonu ve odun ürünleri sanayisinde daha çok etkenlikte olması sayılmaktadır. 

Belgenin faydaları arasında; daha fazla pazar oranı, yeşil mamullerin satışından bir piyasa pirimi sağlamayı, piyasa daraltılmalarına karşı piyasanın daha fazla teminat altına alınması, ormanların arz seviyesindeki devamlılıktan dolayı uzun zaman arz teminatı, orman işletmeciliği uygulamalarının bağımsız incelenmesi, orman idaresine daha çok taahhüt ve çevre gruplarının uygulamalarında korunma vb. sayılmaktadır. 

Aslında, Avrupa’da belgelendirme, ormanların sertifikalı idaresinden bazı orman sahiplerinin meydana gelmesini beklediği ücret primini oluşturamamaktadır. Bunun yerine, büyük odun mamulleri perakende halkaları, belgelendirmeyi yeşil satış stratejilerinin bir organı şeklinde kullanmış ve şimdilik en fazla faydayı sağlayan kısım olmuştur. Diğer taraftan, sertifikalandırmanın yararları, piyasa yararları ve piyasa dışı yararları olarak iki gruba ayrılabiliriz. En belirgin piyasa yararı, sertifikalı mamuller için daha yüksek ücretler olmaktadır. Diğer piyasaya yararları ise piyasaya ulaşımı ve piyasanın genişlemesi olmaktadır. Sertifikalandırma için piyasa yardımını yükseltme çabaları, çevreye duyarlı müşteri grupları ve sivil toplum örgütleri meydana gelmesine destek vermişlerdir. Sertifikalandırmanın piyasa dışı yararları ise; STÖ’ler kesimince eleştirilme riskini en alt seviyede tutmak, iyi orman yönetimi açısından firma imajı ve kimliği meydana getirmek şeklinde sayılabilir. Bir orman firmasının inceleme için hazırlanması ve incelemeden geçmesi orman yöneticilerine orman yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini belirlemelerine yardımcı olabilmektedir.

Diğer faydalar aşağıdakiler gibidir;

 • Dünyada insanların girmediği, daha önceden dokunulmamış doğal ormanların ve diğer ekolojik floranın yapının ve habitatların değişimini önler.
 • » Dünyada tehdit unsuru bulunan böcek ilaçlarının kullanımını ve risklerini ortadan kaldırır
 • »Ormanı meydana getiren dünyanın dengesine ve havasına en büyük yardımda bulunan ağaçların genetik şeklinin bozulmasını engeller
 • » Dünyada ormanlık bölgelerde yaşamını sürdüren ve o bölgelere mahsus yapıda olan yerlilerin veya taşralıların haklarına saygılı olma bilincini oluşturur.
 • Ormanların minimize olmasını engeller.
 • Orman mamullerinin tüketimini kontrol eder ve kayıt altına alır
 • Senede minimum bir kere sertifika faaliyetlerinin uygunluğunu teftiş eder.
 • Ürünün kaliteli ormanlardan ve kontrollü kaynaklardan meydana geldiğini ve bu mamullerin kontrolsüz ağaçlardan üretilen mamullerle karışmadığını kanıtlar. Örneğin etiket imal eden bir matbaa kuruluşunun, etiketi meydana getirdiği kağıdın üretiminde kullanılan ham maddenin kaliteli ağaçlı bir ormandan elde edilmesi ve bu kağıtla meydana getirilen etiketin gerek üretim sürecinde gerekse depolama ve sevkiyat süreçlerinde karışmasını önleyici bir ağın olmasını sağlar.
 • Ülkeler arası bir etkinlik olan FSC orman hususunda değişik paydaşları bir araya toplayarak sorumlu orman yönetimi ağını meydana getirmeyi ilke edinmiştir.
 • Şeffaf ve demokratik ve bir kuruluş olması neticesiyle, milletler arası bilinirliği sayesinde, ulusal birer miras olan ormanların tehlikeye atılmadan uygun orman yönetimi kontrolüne girmesini sağlar.
 • Dünya üzerinde kaliteli  orman yönetimiyle meydana getirilen mamuller  FSC logosuyla bilinirler.
 • FSC; pazarlama sistemleri ve bilgi sağlama hizmetleriyle, kaliteli orman yönetimi faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için hizmet sağlar.
 • FSC sertifikalı mamuller yeni piyasalara ulaşma fırsatlarını  ortaya çıkartır.
 • Sorumlu orman yönetimi hususunda çalışmalar gerçekleştiren orman personeller, faydacılar, orman mamulleri üretimi gerçekleştiren firmalar, çevre ve sosyal konulu çalışmalar gerçekleştiren STK’lar gibi birden fazla kesimin bir araya toplanmasını sağlar.
 • Gelecek bireylerin ormanlardan daha çok yararlanabilmesi için araştırmalar gerçekleştirir.Orman yönetiminin değerini ortaya koyar ve ileride daha da geliştirilebilecek bir konu teşkil ettiğinin altını çizer.

Orman sertifikalandırmanın potansiyel faydaları ise

 • Ekonomik / Orman yönetimi 
 • İlerlemiş  performans standartları
 • Kaynakların nitelikli  kontrolü
 • Gelişmiş yönetim ağları; değerlendirme, planlama, denetim 
 • Mevzuat kontrolünün minimize olması
 • Devamlı finansal hayatiyet, Gelişmiş piyasa erişimi , yeni piyasaların açılması 
 • İş ahlakı ve Gelişmiş işletme imajı 
 • Sosyal Faydaları
 • Fakirliğin azaltılması
 • Orman yönetiminde halkın sosyal ve çevresel ilgilerine yer verilmesi
 • Orman işletmecilerinin, diğer ilgi gruplarının ve toplumun gayelerinin dengelenmesi
 • Halkın katılımını sağlaması
 • Çevresel Faydaları
 • Çevresel koruma 
 • Biyolojik çeşitlilik yönetimi

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.