- Helal Nedir? Paylaş

Helal Nedir?

 

Helal; İslam dinine inananların inançlarına göre aykırı olmayan, dinin vermiş olduğu emirler karşısında yasaklı olmayan türkçe karşılığı olarak izin verildiğinin anlamına gelen arapça bir sözcüktür. Helal kelimesinin zıttı olarak islam dininin kurallarına ters düşen dinin emirleri bakımından sakıncalı durumda olan kelimenin arapça karşılığı haramdır.

 

Helal olarak tanımlanan, islami kurallara göre makbul gören yasaklanmamış üretilen besin maddeleridir. Birden fazla ürün maddeleri için haram yahut helal açık ve net bir şekilde bellidir. Lakin bir kaç ürünün helal mi haram mı olup olmadığının konusunda belirsizlikler mevcuttur. Bu tarz besin maddelerinin haram mı helal mı olarak gruplandırılması için çok fazla bilgi birikimine ihtiyaç duymaktayız.

 

Helal olan besin maddelerine kısaca değinmek gerekirse bir kaç örnekle özetleyecek olursak; ekmek, su, meyve suyu v.b gibi  
Haram olan besin maddelerine de bir kaç örnek verecek olursak; şarap, domuz eti, ölü hayvan eti gibi.

 

İslam Açısından Helal

 

Yaşantının tüm alanlarıyla alakalı düzenlemeler yapan İslâm, insan hayatının sürekliliği bakımından belki de en zaruri bir gereksinim olan besinlerle alakalı pek çok hükümde bulunmuş’ ve bu anlamda bazı sınırlamalar getirmiştir. Bu imajla İslâm’da teşri’ olarak bilinen tüm şartları hayatlarına uygulamakla zorunlu kılınan Müslümanlar için, hemen hemen bütün gün tüketmek mecburiyetinde olan yiyecek ve içeceklerle alakalı şartları bilinip yaşanması da büyük bir önem teşkil etmektedir. Helal kelimesi izinli olan, İslam kurallarına uygun anlamını teşkil etmektedir. Kısaca, Allah’ın Müslüman olan bireylere izin verdikleri anlamını taşımaktadır. Müslümanlar haram kılınmış besinlerden uzak durmak mecburiyetindedir. Bir Müslüman yaşantısına devam ettiği müddetçe izin verilen ve önerilen biçimde yaşamaya çalışmak mecburiyetindedir. Helal gıda; bir Müslümanın İslam Hukuku şartlarına istinaden tüketebileceği gıdaları tarif etmektedir.

 

Bir besin maddesinin helal olmasını sağlayan etmenler

 

Bireylerin bilincinin geçici bir süre kaybolmasına neden olan içecek tüketmemeleri, helal kesime uygun biçimde ve şartlarda kesilmiş olan hayvanlar ve bu canlıların etinin tüketilmesi, bitkisel yağlar helal olarak adlandırılır.

 

Besin Tüketirken Helal Konusunda Şüphe Bulunma Şartları 

 

Doğada bulunun birden fazla besin maddelerine açık bir şekilde haram mı helal mi olduğunu bilemeyiz. Bir takım hususlar açık bir şekilde şartları sağlayıp sağlamadığı bilinemez. Bu besin maddelerin üzerinde düşünülmesi gerekir yahut bu besinlerin haram yada helal konusunun analiz edilmesi bakımından fazla bilgi birikimine ihtiyaç duyarız. Örnek vermemiz gerekirse; sanayide elde edilen besin maddeleri, jelatin v.b. gibi maddelerinin nasıl bir durumda imal edildiğinin hakkında net ve açık bir şekilde bilgi birikimine sahip olmadığımızdan dolayı şüpheli bir durum arz etmektedir. Tüketilmesi konusunda islami değerlerle örtüşmeyen ve yasaklanmış yahut kesilmesi konusunda islamı koşulları sağlayıp sağlamadığı, bitki türü olmasına rağmen alkolle teması gerçekleşip gerçekleşmediği bilinmeyen ürünlerde şüpheli sıfatıyla nitelendirilir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.