- Iso 9001 Nedir? Paylaş

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9000 kalite yönetim standartlarının temelini oluşturan ve en çok bilinen standartların dahilindedir. Standartlar ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve müşterilerin ihtiyaçlarını tutarlı bir şekilde karşılamak ve müşteriler için değer yaratmak isteyen tüm işletme ve kuruluşların sahip olması gereken bir standarttır. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmedeki ilkelerin ve işletmeye fayda sağlayacak değerlerin belirlenmesi ve uygulamaya geçirilmesini sağlar. ISO 9001 standardı 1987 itibariyle günümüzde de pek çok ülke tarafından kullanılan standarttır. En son versiyonu ise ISO 9001:2015 tarihinde yayınlanmış, ve 2018’in Eylül ayı itibariyle geçiş dönemi sona erecektir. Yani bu tarih itibariyle ISO 9001:2008 sertifikaları geçerliliğini yitirecektir. Sistem Kalite tarafından revizyon için başvuru yaptığınızda gözetim ve denetim yapılarak standardın en son haliyle uyumlu olacak şekilde geçiş sağlanarak sertifikanızın geçerliliği sağlanır. 

ISO 9001’in Temel Prensipleri

1.Müşteri Odaklılık
Müşteri ihtiyaçlarını daima karşılanması ISO 9001 kalite yönetim sisteminin odak noktasıdır böylelikle işletmelerin uzun vaadeli başarıyı ve müşterilerle uzun yıllar çalışmayı hedefler.

2.Liderlik
Güçlü bir liderlik ile yönetilen bir işletme sistematik şekilde yönetilmesini sağlama ve işetmedeki herkesin görev tanımını iyi anlayıp yerine getirmesi açısından oldukça önemlidir.
 
3.Firma Katılımı
Deneyimli katılımcılar ve yetkililer organizasyonun kalitesini sağlayıp müşterilere değer katma açısından oldukça önemlidir.

4.Süreç yaklaşımı
Süreçler parçalara ayrılarak birbirine bağlanan sistematik bir şekilde tasarlanır böylelikle birbirinden ayrılan aşamalar ve faaliyetlerin tanımı belirlenir ve herkes tarafından anlaşılması kolaylaşır. Bir aşamanın tamamlanması ile diğer aşamaya geçilir böylelikle daha tutarlı ve öngörülebilir sonuçlar elde edilmesi sağlanır ve kuruluşun verimliliği en üst düzeye çıkartılmasına yardımcı olunur.

5.İyileştirme
Başarılı ve sürdürebilir bir kuruluş olmayı hedefleyen tüm organizasyon için iyileştirme oldukça önemlidir. İyileştirme rakip firmaların önüne geçebilme yeni müşteriler kazanma ve var olan müşterileri elinde tutabilme ve firma dahilinde ve dışında meydana gelen gelişmeleri izleme ve olumlu tepki verme açısından gereklidir. Nitekim günümüzde koşullar o kadar hızlı gelişmektedir ki bu koşulara ayak uydurmak ve cevap verebilmenin önemi oldukça büyüktür.

6.Analize Dayalı Karar Verebilme
Belirsizlik içeren kararlar yerine kararlarınızın verilerin analizine ve değerlendirmesine dayalı olmasını sağlamak beklenen sonucun alınmasını kolaylaştırır. 

7.İlişki yönetimi
Tedarikçiler, çözüm ortakları ile olan ilişkileri tanımlamak ve bunları yönetmek için gerekli bir plan belirlemek organizasyon için başarı sağlayacak adımlar dahilindedir.

Tüm bunlar dahilinde ISO 9001 belgelendirmesi için nerden başlayacağınızı bilmiyorsanız öncelikle Sistem Kalite Danışmanlık firmamıza başvuru sağlayın. Sonrasında gereklilikleri belirlemede şu adımlar takip edilecektir.

Öncelikle kuruluşunuzdan şu adımlar istenir:

  1.  Hedeflerinizi tanımlayın
  2. Kuruluşunuzun müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve hedeflerinizi karşılamak için önemli süreçler tanımlanır. Bu işlemlerin her birinde, müşterilerinizin gereksinimlerini anladığınızdan emin olun ve bunları karşılamaya garanti edin. Bu, kalite yönetim sisteminizin temelini oluşturacaktır.

Bize düşen adım standardın belgelendirme kısmında sizinle online olarak iletişime geçmek ve standardın bölümlerinin uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetim ve ara gözetim sağlamaktır.
Buna böre standardın bölümleri şu şekildedir:

  • Madde 0-3 - Giriş ve standardın kapsamı
  • Madde 4 - Kuruluşun içeriği
  • Madde 5 - Liderlik
  • Madde 6 - Planlama
  • Madde 7 - Destek
  • Madde 8 - Operasyon
  • Madde 9 - Performans değerlendirmesi
  • Madde 10 - İyileştirme

ISO 9001 sertifikasına sahip olmak zorunlu değildir ancak küçük ya da büyük ölçekli bir kuruluş için standart anlamlı olması halinde standarda sahip olmak; ürünlerinizin ve hizmetlerinizin müşteri beklentileriyle uyumlu olduğuna dair güvence verebilmesi anlamına gelir. Bu nedenle Sistem Kalite Danışmanlık firmamız hedefini tanımlayan ve bu standardın gerekli olduğunu düşünen tüm işletmeler sistemin kurulmasını, ISO 9001:2008 versiyonuna sahip olan işletmelere ise geçerliliğinin Eylül ayında yitirilmesi nedeniyle ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş sağlamanızı öneririz. Firmamız ISO 9001 almak isteyen İzmir, Ankara İstanbul, Antalya ve Adana firmalarına talebi olması dahilinde bizzat yüz yüze görüşme sağlayarak yardımcı olur. Talebiniz olması dahilinde 444 22 41 hattından bize ulaşım sağlayabilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.