- Marka Tescil Paylaş

Marka Tescili Nedir?

Marka tescil, bir girişimcinin veya kişinin sunduğu hizmetini veya ürettiği ürünlerini bir isim altına piyasaya sunabilmesi açısından kelime veya logonun kayıt altına alınması işlemidir. Tescili marka, bir işletmenin tüm mal varlığını ifade eden işarettir. Bu kadar öneme sahip olan bir kelime veya logonun, özel olarak korumaya alınması, yasal açıdan tescil işleminin yapılması ve bunu ispatlayacak belgeye sahip olunması gerekir.

Marka koruması, üretilen ürün ya da sunulan hizmetlerde tescilli marka kullanan asıl marka sahibin tescilden kazanılan haklarının korunmasıdır. Tescilli markanın asıl sahibi, ilgili markayı ilk kez akla getiren, ürün veya sunduğu hizmetinde kullanan yada kullanımını sürdüren kişidir.

Marka tescili normal şartlar kapsamında 11 ay kadar süren zorlu, sabır gerektiren işlemler bütünüdür. Sürecinde en başından marka tescil belgesi alımında kadar öneme verilmesi gereken ve özel tabip edilmesi gereken tescil işlemleri, işin ehli konusunda  uzman kişilere teslim edilmesi tescil açısından en sağlıklı yoldur. Markanın tescil sürecinde yoğun yazışma ile yürütülecek işlemler mevcuttur. 

Marka Başvuru İçin Gereken Evraklar

Başvuru Sahibi Tüzel Kişi Olması Durumunda;

  • Firmanın İşletim belgesi 
  • Firmanın Vergi levhası 
  • Vekaletname 
  • Marka örneği (logo, işaret vs.)
  • Müracaat ücretinin yatırılması ve yatırıldığı belgeleyen banka dekontu

Başvuru Sahibi Gerçek Kişi Olması Durumunda;

  • T.C Kimlik Numarası
  • Vekaletname
  • Marka örneği (logo, işaret vs.)
  • Müracaat ücretinin yatırılması ve yatırıldığı belgeleyen banka dekontu

İtiraz ya da ret kararı ile karşılaşmayan markaların işlemlerinin dahi özenle takip edilmesi açısında özel bilgi birikimi gerektiği göz önüne alınırsa, tescile konu markaya ret kararı verilmesi veya yayın aşamasında itiraza konu olması durumunda profesyonel desteğe ihtiyaç duyulabileceksiniz. Bu gerekçe ile markaların tescili ve sonrası tüm işlemlerin profesyonel marka vekili Sistem Patent şirketimiz danışmanlığından yürütülmesi çok önem arz eder.

Tescilli yani kayıt altına alınan  markaları, diğer markalar ile kıyaslarsak önemli derecede avantajları yer almaktadır. Müracaat aşamasında Sistem Patent şirketimizin uzmanları nezdinde incelenen ve yapılan müracaat kapsamında tescile uygun görüldüğü halinde yayına çıkarılan toplumun görüş ile itirazlarına açılan markalar, tüm toplumun denetime tabi olmasının sağladığı güven ile sağlam temellere oturarak güven kazanır.

Markalar tescil edilmesi ile beraber; diğer kişilerin haksız kazanç elde ediyor iddiasını önlemesinin yanı sıra, haksız kazanç elde ediyor bahsi ile asıl marka sahibinin kazandığı hakları kullanmasının engellemesinin de önüne geçmektir. Sebebi ise; bu durum kapsamında, elinde varlığından bilgisi dahi olunmayan lakin tescilli marka ile ayırt edilmesi çok güç seviyede benzeri tescilli markası olan kişi veya kuruluş, asıl marka sahibi aleyhine yaptırımlarda bulunabilir ve asıl marka sahibine yönelik yasal süreç başlatarak marka haklarını kullanmasını engelleyebilir. Bu sonuç akabinde tescilden kazanılan tüm yatırımlarınız ve aynı zaman çalışmalar biranda risk altına girebilir.
 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.