- Brc Consumer Products Hedefleri Nelerdir? Paylaş

Brc Consumer Products Hedefleri Nelerdir?

 

Brc Consumer Products hedefleri nelerdir?, alt kısımda maddeler halinde bulabilirsiniz.

 

» Müşterilerin birbiriyle çelişen isteklerini asgari düzeye indirmek yada ortadan kaldırmak
» Aynı kuruluşa aynı hedefle birden çok denetimin gerçekleşmesi engellemek
» Yerel değerlendirme yapılmasına destek vermek
» Etik ticaret şartları kapsamında açıklık ve şeffaflığı teminat altına almak
» Standardın geliştirilmesi ve revizyonunda teknik danışman komitelerinin yanında direk sektör yatırımcı şirketlerin de yer almasını sağlamak
» Tüm sektör için geçerli olan en iyi faaliyetleri (best practice) yaygınlaştırmak
» BRC standardını ve destek proseslerini devamlı olarak gözden geçirmek ve geliştirilmesine yardım olmak.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.