- Performans Ve Ürün Değerlendirme Paylaş

Performans ve ürün değerlendirme konusunda yönelik olarak, otel işletmeleri, çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme yöntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilmesi gereklidir.

WTO Kalite Destek Komitesi Madrid' te yaptığı 4. toplantısında Turizmde günümüz değişen düzenleyici koşullarında hükümetlerin turizm sektörü üzerindeki yetkilerinin azaltılması ve konaklama işletmeciliğinde görülen çeşitli gönüllü kalite standardlarının ve otel sınıflandırma sistemleri ile ilgili şu kararları kabul etmiştir.

  • Endüstride yer alan bazı kesimlerce,söz konusu sistemlerin devlet ve tarafından oluşturulduğu ve denetlendiği ülkelerde haksız rekabete yol açtığı ve pazara mücadele edildiği iddia edilmektedir,
  • Geleneksel sınıflandırma göstergesi olarak tüketiciler için bir rehber rolü oynamayı devam ettirmektedir,
  • Ama uluslar arası uyumluluktan ve sorumluluktan yoksun olmaları nedeniyle tüketicilerin akıllarını karıştırmaktadırlar,
  • Bir çok gelişmekte olan ülke tarafından özellikle de küçük ölçekli işletmeler açısından turist gönderen ülkeler ile uyumluluğu sağlayabilmek için düzenleyici bir önlem olarak talep edilmektedirler.

WTO sekreterliğinden var olan sınıflandırma sistemleri ile ilgili dünya çapında bir çalışma yapmasını talep etmiştir. Bu çalışmaların odak konuları şunlardır.

  • Benzer sınıflandırmalarda hakim olan ortak nitelikleri tanımlamak
  • Otel ve benzer konaklama işletmeleri derecelendirilmesi yapmak ilgili taraflar için referans değeri olarak kabul edilebilecek asgari uluslararası kıstasları oluşturmak 
  • Sınıflandırma için önerilen yöntem ve kuralları tanımlamak WTO'nun var olan çeşitli sınıflandırma tipleri ile ilgili konumunu hazırlamak ve otel hizmetlerinin serbestçe pazarlanması ve haksız rekabet için engel olarak kullanılmasına engel olmak.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.