- Iso 14001 : 2015 Revizyonu Getirdikleri Paylaş

Iso 14001 : 2015 revizyonu getirdikleri yeniliklere göze atarsak, bilindiği gibi, dünyada en kapsamlı kabul gören milletler arası çevre yönetim sistemi belgesi olan ISO 14001 belgesi doğal, siyasal gelişmelerin neticesinde standart revize edilmiş ve güncelleme komite tarafından yapılmış çalısmaların bir ürünüdür. 

Iso 14001 : 2015 revizyonu getirdikleri yenilikleri yakalayabilmek için ilk önce ISO 14001: 2015  çevresel ve  ekolojik  düzeni korumak  adına atılan  son  adımların  ihtiyaçları  karşılayabilmesi  ve başka yönetim sıstemleri ile uyumunu yakalayabilmesi  şeklinde dizayn  edilmelidir. ISO 14001  çevre  yönetim  belgesi  kuruluş  aşamasında kurumun ihtiyaç duyduğu ham madde ve hizmetlerin tasarlanması, ürünün elde edilmesi, üretilen mahsulün dağıtılması, mahsulün tüketilmesi gibi yöntemlerin yaşamsal döngüyü kullanarak kontrolleri sağlanır ve tepki gösterilir. Bununla birlikte sürdürebilir refaha katkıda bulunmak amacıyla planlı ve koordinasyonlu bir etkilesim sağlanmasına da yardımda bulunur. Standart  olan  dış  etmenlerin kontrol  edilmesini kullanmakta olan bireylere tanıtılır. Stratejik planlamalar ve koordinasyon, zarar uğrama tehlikesi, fırsat faktörünün önceden belirlenmesi ve araştırmacı mahsulün tasarımını yaparak bireyin kullanma aşamasında ve kullanım zaman aşımının sonucunda doğacak çevre etmenlerinin yok edilmesi ile ilgili ihtiyaçlarını kapsamaktadır. ISO 14001 standart revizyon incelemeleri 2012 yılı itibariyle sürekli olarak devam etmektedir. Belge uluslararası standart 01.07.2014 tarihi itibariyle yayımlanmış bulunmaktadır.

İSO 14001 çevre yönetim belgesi, devletin çevresel faktörler ile alakalı prosedürlere uygunluk açısından kurum veya kuruluşların işini hafifletecek düşüncesiyle destekte bulunmuş ve rekabet ortamında avantaj elde edilmesini çıkarmış olduğu kanunlarla finansal destekler vererek uygulamaya koymuştur. Dünyada şu an yaşadığımız zamanda enerjiye olan ihtiyaç, seracılık faaliyetlerinin etkisiyle kirliliğin ve kirletmenin engellenmesi gibi konularda  el  birliğiyle uzun  bir  zaman  zarfı  içerisinde  destekte  bulunacağı arzulanmaktadır.  Fakat  çevre  hakkında  temel  olan  ISO 14001 uygulaması sık olarak bilinmekte ve teorik olarak uygulaması yapılmaktadır.

ISO 14001 standardının ilki bilindiği gibi 1996 senesinde yapılmış ve ISO 9001 standardının ardından uygulanan ikinci standart belge olarak yerini almış bulunmaktadır. Sonraki zamanlarda ISO 14001 standardı 2004'ten sonra tekrardan  bir  revizyona  daha  edilmiştir. Faaliyet  gösterdikleri sanayilerde tek yerden sundukları eğitim, norm, teftiş ve belgelendirme faaliyetlerinde misafirleriyle el birliği yaparak faal sahalarının, insanların ve çevre faktörlerinin üzerinde olumlu etki yaratmaktadır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.