- Garanti Belgesi Nedir? Paylaş

Garanti Belgesi Nedir?

Garanti Belgesi, bir ürünün belirli bir süre içerisinde üründe ortaya çıkabilecek arızaların tamiratının yapılması yerine yeni bir ürün ile değïştirilmesi veya ücretinin iadesi şartlarını içeren üretici ithalatçıya yükümlülük getiren ve tüketiciye güven sağlayan belgeye denir. Garanti belgesi kapsamında garanti süresi en az iki yıl olması gereklidir.

Garanti Belgesi, İmalatçı – Üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az (2) iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren resmi belgedir.

Garanti belgeleri hazırlanması noktasında direktif tüketici lehine hüküm getirerek üretici ile ithalatçı firma ları, tüketicilere ilişkin ürettikleri ya da ithal ettikleri, bir takım kullanılmamış ürün adına garanti belgesi düzenlemesini zaruri duruma getirmiştir. Bu bakımdan, garanti belgesi hazırlamamaları durumunda müteselsil yükümlülüklerine gidilebileceği ifade edilebilir. Bakın bu hususta yönetmelikte madde ise, tüketici, ödeme yapmadan onarım haklarını üretici ya da ithalatçı firmaya karşı da uygulayabilir. Satıcı, üretici ile ithalatçı firma tüketicilerin bu haklarının kullanmasından müteselsilen mükellef olduğunu bildirmektedir. 

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.