- İyi Tarım Uygulamalarının Amacı Paylaş

İyi Tarım Uygulamalarının Amacı   

İyi tarım uygulamalarının amacı ile ilgili şu şekilde söz edebiliriz. Çevre, hayvan ve insan sağlığına zarar teşkil etmeyen bir tarımsal faaliyetin uygulanması, doğal kaynakların emniyetinin sağlanması, tarım arazilerinde gözlemlenebilirlik ile sürdürülebilirlik gıda güvenliğinin sağlanmasıdır.

İyi tarım uygulamalarının amacı, İTU entegre ürün yetiştiriciliğinin ve zararlılarla entegre savaşın tarım mahsullerinin ticari olarak elde edilmesi için birleştirilerek gerçekleştirilmesidir.

İTU ile ayrıca tarımsal faaliyetlerde kimyasal kullanımının belirli bir program eşliğinde minimize edilmesi, çevreye ve toprağa zarar teşkil eden faaliyetlerin  en aza indirilmesi, kalitenin yükseltilmesi ve böylece tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır.

Diğer bir değişle İTU, tarımsal faaliyetlerin Türkiye’de iyi tarım uygulamaları koordine edilmesi, kayıt altına alınarak ilerletilmesi, pazarla faaliyetinin gerçekleştirilmesi, güvenli mahsullerin gıda güvenlik halkası kapsamında tüketicilere ulaştırılması ile alakalı tüm iş ve işlemleri bir araya toplayarak tüketicilerin sağlıklı mamullere erişmesine garantisini vermeyi amaçlamıştır. Doğal kaynakların düzgün şekilde muhafaza edilmesi, gıda emniyetinin yetiştirme süreçlerinde sağlanmasıdır.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.