- Rohs Global Belgelendirme Paylaş

RoHS’un  Dünyadaki  Girişimleri

RoHS’un dünyadaki girişimleri hakkında bilgi verelim. Sistem Kalite belgelendirme ve test danışmanlığı kuruluşumuzdan  alabileceğiz bu belgenin girişimleri hakkında alt kısımda bilgiler yer almaktadır.

RoHS’un California (SB20) Uyumluluğu     

Bu girişimler RoHS SB 20, 2007 yılının 1 ocak tarihinde California’da yürürlüğe girmiş ve SB 50 RoHS ve WEEE benzeri hükümleri kapsamaktadır. SB20 sadece CRT, LCD ve çapraz şekilde ölçülen dört inç daha büyük plazma ekranlar için de geçerlidir. SB50, perakende pazarlanması için üretici tarafından yenilenmiş ürünlerin kapsama alanı genişletilmiştir.

RoHS’un Çin Uyumluluğu  

2006 yılının 28 şubat tarihinde, Çin (ACPEIP) elektronik bilişim ürünlerinin sebep olduğu kirliliğin kontrolü idaresi başlıklı bir kanun yayımladı. Gerçek Çin RoHS direktifi 2007 yılının 1 martında yürürlüğe girmiştir. Çin RoHS’un yürürlükteki kısıtlı bütün mamulleri için ürünlerde işaretleme gereksinimleri vardır. Bilgilendirme bileşeni olarak yada alt montaj düzeyi olarak ancak elektronik bilişim ürünlerinin neden olduğu kirliliğin kontrolü için işaretlemeler ayrıntılı bir şekilde Çince formatında olmak zorundadır. Çin RoHS’da RPCEP (Elektronik Ürünler Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) olarak anılacaktır ve kullanılacaktır. 

RoHS Japonya Uyumluluğu    

AB RoHS belirli bir sanayide (elektronik ve elektrikli aletler) bir kaç tehlikeli maddenin kısıtlandırılması üzerine tanımlı bir odak noktası vardır. Oysa, Japonya’daki RoHS daha kapsamlıdır. Kaynakların verimli kullanımının yükseltilmesine yönelik çıkan kanun, tehlikeleri azaltma, yeniden faaliyete geçirme ve geri dönüşüme yönelik sürdürülebilir bir toplum oluşturmak istiyor. İnşaat firmaları ve elektrikli araç üreticileri geniş bir yelpazede içinde hedeflenmektedir.      

Kanun 2001 yılının nisan ayının başında yürürlüğe girmiş, 2000 yılının haziran ayında kabul edilmiştir. Bu gönüllük esasına dayalı girişimlere güvenerek 1991 yılında kaynak geri dönüşüm teşvik yasası değiştirilmiştir. Japonya RoHS’da JGPSSI (Japonya Yeşili Anketi Standardizasyon Initiative) olarak anılacaktır ve kullanılacaktır. 

RoHS Kore Uyumluluğu

2007 yılının 2 nisan tarihinde, elektrik ve elektronik ekipman ve araçlar kaynak geri dönüşüm yasası Kore ulusal meclisi tarafından kanun şeklinde kabul gördü. Elektrik ve elektronik ekipmanı ve ya elektrik akımları ya da elektromanyetik alanlar tarafından işletilen cihazlar şeklinde tanımlanır. Araçların tanımı otomobil yönetimi yasası madde 2‘ ye göre uyarlanmıştır.   

RoHS ve WEEE direktiflerine Kore'nin eş değer kendi ihtiyaçları için çevre tasarımını dahil ederek bir Doğu yaklaşımı kabul etmektedir. Teknik ve ekonomik olarak mümkün olan uygulama, ürün tasarımı ve geri dönüşüm teknolojisindeki gelişmeye yönelik olduğunu belirtmektedir. 

RoHS Norveç Uyumluluğu   

Norveç, AB RoHS şartlarına göre çok daha geniş kapsamda olan ve yeni mevzuatında yer alan tüketim mallarındaki 18 maddeyi yasaklama niyetindedir. 18 maddenin içinde yalnızca kadmiyum ve kurşunun AB RoHS ile ortaklığı bulunmaktadır. Tüketilen ürünlerde bir takım tehlikeli bileşen içeren maddelerin yasağı şeklinde isimlendirilen terim RoHS olarak adlandırılır. 

RoHS Türkiye Uyumluluğu    

Türkiye mevzuatı çevre ve orman bakanlığı tarafından oluşturulan Türk üreticilerini ve elektronik eşya satıcılarını kapsayan ve kendi markası altında başkaları tarafından tedarik edilen ürünleri  içerir. 2016 yılının haziran ayında efektif tehlikeli maddeler (RoHS) kendi mevzuatındaki  kısıtlama uygulanmasında açıklamıştır. 

Üreticiler, ürünlerini bu pazarlarda tanıtmak amacıyla satışa sunmaktadır. Üreticiler pazara girdiği tarihten itibaren 5 sene süreyle mevzuat prensiplerini karşılamakla mükellef olduğunu gösteren belgeleri tutması gerekmektedir.Üreticiler ayrıca, her sene Türk hükümetine bir uygunluk beyanı formu sunması gerekmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.