- Patent Nedir? Paylaş

Patent Nedir?

Patent; Bir buluş veya geliştirmenin koruma altına alınması açısından yetkili devlet kurumu tarafından tescil edilerek kayıt altına alınması işlemidir. 

Bir buluş adına, buluşu geliştiren kişiye, yetkili devlet nezdinde verilen tescil, buluş geliştiricisinin izni gözetilmeden başka kişiler tarafından tescilli buluşun üretilmesini, kullanıma sunulmasını veya kazanç sağlanması gibi işlemleri yasa gereği belirli sürece engelleme hakkı kazandırmasıdır. Tescilli bir buluş; aynen işle ilişkili alınarak, satılabilir, kiraya verilebilen diğer ürün gibi buluş sahibinin özel mülkü haline gelmektedir. Tescil edilen buluşlar uluslar açısından hak sahipliği kazandırır. Ülkemizde alınan tesciller, yalnızca Türkiye sınırları kapsamında sahibine hak kazandırmaktadır ve tescilli ürünleri başka kişiler tarafında ülkemize ithal etmesi halinde, hak sahibine ithal işlemini durdurma hakkı kazandırır.

Patent Tescili İçin Aranan Kriterler 

 1. Yenilik Kıstası: Geliştirmenin tekniğinin toplum nezdinde bilindik haline girmeyen buluş yeni olarak kabul görür. Tekniğin bilinen durumu ise; tescil müracaatının yapıldığı tarih öncesinde, buluş hakkında dünya genelinin herhangi bir alanında toplum tarafından hiç bir şekilde erişim sağlanmayan tanıtım ya da bir diğer yollar ile  açıklanan bilgilerden meydana gelir.
 2. Usulün Bilindik Haline Dahil Olmaması: Buluş, ilişkili olduğu teknik sektörde bir uzman eşliğinde, usulün bilindik durumundan net bir şekilde tasarlanamayacak bir yetenek neticesinde üretilmiş ise, usulün bilindik hakline dahil olmadığı kabul edilir.
 3. Endüstri Dalında Uygulanabilmesi: Geliştirilen buluş, tarım piyasası da dahil olma üzere endüstrinin herhangi bir kolunda üretime konu edilebilir ya da uygulanabilir vasıflı ise, endüstri dalında uygulanabilirliği kabul edilir. 

Tescil Edilmeyecek Buluşlar

 • Zihni, ticari ile oyun uygulamalarına ait yönetme ve kurallar,
 • Bilimsel teoriler, keşifler, matematik yöntemler
 • İlgili bilgilerin toplanması, düzenli hale getirilmesi, arz edilmesi ve iletilmesi ile ilişkili teknik usulü olmayan yöntemler,
 • İnsan ile hayvan vücuduna entegre edilecek teşhis ile onama yöntemler ve cerrahi yönetmeler
 • Konusu itibari ile kamu düzenine ya da toplumun genel ahlakına aykırı düşen icatlar,
 • Bitki ya da hayvan çeşitleri ya da önemli seviyede biyolojik bazla dayalı bitki ile hayvan yetiştirilmesi metodları.
 • Tescil, etkin teşvik aracı konumundadır. Teknik ile mucit kabiliyetleri, buluş geliştirmeye, iş insanları da, geliştirilen buluşları endüstride uygulamak kaydı ile değerlendirmeye teşvik etmektedir. Patent tescili edilen buluşlar, ar-ge uygulamalarının oluşmasını teşvikte bulunan ayrıca teknik bilginin geniş alanlara gitmesine birinci seviyede rol oynayan aktördür. Patent teşvik sistemi, verdiği koruma ile birlikte, üretim faaliyetinin geniş alanlara yayılmasında fiili ve verimli rol oynamaktadır.
   

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.