- Kayseri Danışmanlık Hizmetleri Paylaş

‘‘Danışmanlık hizmetleri: Bir kuruluş yada bir şahsa, uzman olduğu konu ile alakalı olarak kuruluşun yada şahsın yönlendirebilmesini sağlayabilmesi için verdiği bilgilendirme görevine denir. ’’

Kayseri danışmanlık hizmetleri  ve belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite olarak kurulduğumuz günden bu zamanlara bizim adımıza değerli olan işletmelerimize kaliteli danışmanlık hizmetlerinde bulunarak gereksinimleriniz doğrultusunda en üst seviyede sahip olduğumuz deneyimlerimiz ile sizlere yardımcı olmaktayız. Bu hizmetlerimizde siz değerli işletmelerimize alanında uzman mühendislerimiz ve standartlar konusuna hakim denetçilerimiz ile Sistem Kalite belgelendirme kuruluşu olarak gereksinimlerinizi karşılamanız hususunda yardımcı olacak deneyim ve donanıma sahibiz.

Bir belgelendirme kuruluşu olarak Sistem Kalite şirketimizin danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde Gıda Belgeleri, Kalite Belgeleri, Ürün Belgeleri ve Sistem Belgeleri doğrultusunda çeşitli belge ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Belge çeşitlerimiz ise;

İso Belgesi Ve Sistem Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Kayseri danışmanlık hizmetleri ve Belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite siz değerli işletmelerimize arz ettiği İso belgeleri kapsamında Sistem Belgeleri Hizmetlerini vermektedir. Sistem belgeleri kapsamında belgelendirme ve test danışmanlığını yaptığımız hizmetlerimiz şu şekildedir;

İso 9001

Ülkeler arası akredite tarafından hazırlanan Kalite yönetimidir. Bu sistem kurumsal bir işletme olmanın pusulasıdır.

Bu kalite belgesi konusunda kuruluşumuzun kalite standartları uzmanı denetçilerimiz işletmenizin ilgili bölümlerinde yer alan dokümanlarında kalite standartlarına uygunluğunuzun değerlendirmelerinde bulunacaktır. Yapılan işlemlerinde sonunda oluşturulan rapor sonucunda kalite standardına uygun bulunmanız durumunda kuruluşumuzdan İso 9001 belgesi temin edebilirsiniz.

İso 14001

Ürün ve hizmetler için hazırlanan uygulama sahanızdaki faaliyetlerinizin, çevrenize karşı olumsuz etkide bulunmadan etkilerini kontrol altına alarak çevrenize katkılarda bulunmanız adına geliştirilmiş kalite yönetim standardına denir.

Konu uzmanı baş denetçilerimiz İso 14001 standardı dahilinde işletmenize ve çevresel etkileri üzerinde prosedür gereği bir takım uygunluk analizleri yaparak standarda uygunluk haliniz tespit edilecektir. Personellerimiz tetkiklerini tamamlamasının ardından bir rapor hazırlayacaklardır. Analizler sonucunda oluşturulan raporun olumlu tamamlanması halinde kuruluşumuzca İso 14001 belgesi ile belgelendirileceksiniz.

18001 Ohsas

İngiliz standartları enstitüsü’nce geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği standardına verilen addır. 

18001 Ohsas tetkikleri için gerekli mevzuatlara bağlı kalarak iş alanında ilgili şartların alınması konusunda uygunluk prosedürleri doğrultusunda tetkiklerde bulunacaktır. Tetkiklerin tamamlanmasının ardından ohsas standardına uygunluk durumunuz incelenecek ve bir denetim raporu hazırlanacaktır. Raporda uygun bulunmanız durumunda 18001 ohsas kuruluşumuzca verilecektir.

İso 27001, İso 12001, İso 22716, İso 20000, İso 29001, İso 16001, İso 16949,  İso 18513, Pefc, İso 13485, İso 50001 belgesi danışmanlık hizmetleri de belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite'den alabilirsiniz.

İso Belgesi Ve Ürün Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Ürün Belgelendirme

Üretimini yaptığınız cihazların standartlar ve normlar ilkelerine uygunluk beyan etmesi adına güvence oluşturmasına denir.

Kayseri danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme şirketimiz Sistem Kalite olarak hizmet vermeye başladığımız günden itibaren ilgili standartlar doğrultusunda verimli olacak kaliteli bir danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktayız. Şirketimiz ürünlerinize Ürün belgeleri standartlarına bağlı kalarak arz ettiğimiz belgelendirme ve test danışmanlığı kapsamında yer alan hizmetlerimiz şu şekildedir;

Ce Belgesi

Cihazlarınıza gerçekleşen incelemelerin ardından avrupa standartlara uygun şekilde üretildiğini belirten belgeye denir.

Avrupa standartları kapsamında uygunluk değerlendirme açısından işletmenizde, Sistem Kalite kuruluşumuzun ce belgesi uzmanı tetkikçilerimiz cihazlarınıza ce prosedürleri bakımından ilgili incelemelerde bulunacaktır. İncelemelerin sonuçlanmasının ardından oluşturulan uygunluk denetim raporundan ürünlerinizin ce koşullarına uygun bulunması ile ürünleriniz Ce belgesi ile belgelenir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi(HYB)

Hizmet veren kuruluş veya işletmelerde hizmetin yapıldığı alanın ve hizmetin yeterliliğinin Tse tarafından belirlenen standartlara uygunluğunu inceleyerek verilen bir belgedir.

Belge için konusunda uzman mühendislerimiz cihazlarınızda ve işletmenizde standartlar gereği çalışma alanınızın durumunu, personelinizin mesleki eğitimi ve yeterliliği, çalışma  esnasında kullanılan ekipmanlarınızın uygunluğu adına bir takım tetkikler ve incelemelerde bulunacağız. Bu incelemelerimizin tamamlanmasının ardından durumunuzun uygun bulunmasının ardından tarafımızdan HYB Belgesi ile belgelendirilirsiniz.

Tse Belgesi

Ürün veya cihazların Türk Standartlarına uygun şekilde üretildiğini ifade eden bir belgedir.

Prosedürler çerçevesinde belge için ürünlerinize Tse standartları kapsamında belgelendirme şirketimizin alanında profesyonel mühendislerimiz, ürünlerinize Tse standardı çerçevesinde denetimlerde bulunacaktır. Gerçekleşen denetimlerin tamamlanmasından sonra mühendislerimiz bir denetim sonuç raporu hazırlayacaktır. Bu raporun sonucundan başarı ile çıkmanız durumunda ürünlerinize kuruluşumuzca Tse Belgesi verilir.

Ccc Belgesi veya İşareti

Çin pazarına ihraç edilecek ürünler için alınması gereken zorunlu ve geniş kapsamda uygulanan bir belgedir.

Çin piyasası için Ccc standardı kapsamında denetçilerimiz, ürünleriniz üzerinde Ccc standardına bağlı kalarak ayrıntılı bir şekilde denetimlerde bulunacaktır. Numuneler üzerinde yapacağımız tetkiklerin ardından ürünlerinizin Çin standartlarına uygun bulunması eşliğinde belgelendirme kuruluşumuzdan ürünlerinize Ccc belgesi temin edebilirsiniz. 

CB Belgesi

Elektrikle çalışan ürünlerin uygunluk testleri ve belgelendirilmesi doğrultusunda IEC düzeneğine uygun olarak işletme adına, test edilen ve deney yapılan tüm ürün adına ayrı şekilde oluşturulan ve üzerinde ürünün tipini, ticari markasını, sınıfını ve modelini ifade eden deney belgesine verilen isimdir.

Belge adına müracaat işleminizin ardından CB test belgesi kuruluşumuza sunmanız gerekir. Global test laboratuvarlarımızda elektrikle çalışan ürünlerinizin muayenelerini CB standartlarınca gerçekleştirmekteyiz. Bu işlemleriniz ardından ürünlerinizin olumlu bulunursa kuruluşumuzdan Cb belgenize sahip olursunuz. Cb belgesi için kuruluşumuzla temasa geçin...

Kuruluşumuzdan ürün belgesi kapsamında Fcc, Gost-R, UL, Barkod tescil, Tsek, Cenmark, Vde, Gost-K, Gs, Sfi, Keymark, Etl, E, G ve Csa belge çeşitlerini de alabilirsiniz.

İso Belgesi Ve Gıda Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri

Gıda Belgelendirme

Gıdalar üretilirken ülke veya uluslar arası belirli prosedürlere bağlı kalındığını belgelendiren işlemdir.

Gıda belgelendirme ve test danışmanlığı hizmetleri konusunda Kayseri danışmanlık hizmetleri Sistem Kalite belgelendirme şirketimiz bizim için önemli olan gıda imalatçılarımız işlemlerinizde sizlere yardımcı olmaktayız. Gıda belgeleri hakkında belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri kapsamında sizlere arz ettiğimiz belgeler şunlardır;

Haccp Belgesi

Güvenilir gıdaların tüketicilere arz edilmesi konusunda, tertipli işleyen bir düzenin oluşturulması ve koruma altına alınması esaslı gıda güvenliği belgesidir.

Kuruluşumuz bünyesindeki Haccp uzmanı baş denetçilerimiz Haccp standardı gereğince gıda imalatında bulunduğunuz şirketinize gereken tetkiklerde bulunarak risk denetimi uygulayacağız. Denetimlerimizin bitimi doğrultusunda bir sonuç raporu oluşturulur. Bu raporda standarda uygunluğunuz tespiti durumda ise tarafımızdan işletmenize Haccp belgesi verilecektir.

İfs Belgesi

Gıda, besin maddesi ve bunların imalat süreçlerinin güvenliğini ve kalitesini belgeleyen ülkeler arası gıda güvenliği belgesidir. 

Üretimini gerçekleştirdiğiniz gıdalarınıza ifs belgesi standardı kapsamında belgelendirme kuruluşumuz tarafından gıda mühendisleri ve baş denetçilerimiz ile standarda bağlı kalarak denetimler uygulayacaklardır. Ardından uygunluk raporu hazırlanacaktır. Bu raporda ifs standartlarını karşıladığınızın tespiti halinde kuruluşumuzdan İfs belgesi alabilirsiniz.

Brc Belgesi

İngiliz perakendeci kuruluş birliğinin oluşturduğu gıda güvenliği şartlarının gerçekleştirilmesi ile verilen belgedir.

Brc standardı uzmanlarımız firmalarınızda brc standardına bağlı şekilde işletmenizde uygunluk tetkiklerinde bulunacaklardır. Denetimlerin tamamlanmasıyla birlikte bir denetim raporu hazırlanır. Denetim rapor sonucunda firmanız brc standarda uygun bulunursa tarafımızdan brc belgesi ile belgelendirileceksiniz.

Helal Belgesi

Gıda ürünleri ve besin maddelerinin İslamiyet koşullarına göre hazırlandığına  dair alınan bir belgedir.

İmalatınızın İslami prosedürleri kapsamında uygunluğunuz için kurumunuzda standartlar doğrultusunda gıda mühendislerimiz tarafından bir takım denetimlerde bulunacağız. Denetimlerden sonra denetim raporu hazırlanacak. Bu raporda gıdalarınızın helal standardı çerçevesinde İslamı şartlar kapsamında herhangi bir eksikliğin veya uygunsuzluğun tespit edilmemesi durumdan belgelendirme kuruluşumuzdan Helal belgesi alabilirsiniz.

Bu belgelerde başka Organik Tarım, Hijyen,  Fssc 22000, Pas 220, Globalgap, İso 22000, Kosher, İyi Tarım Uygulamaları, Brc Consumer Products, SQF belgelerini de kuruluşumuzdan alabilirsiniz.

İso Belgesi Ve Kalite Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri Kalite Belgelendirme; Ürünlere ve hizmetlere ilişkin müşterileri gereksinimleri ve farklılıkları bakımından sistemlerin prosedürlere göre doğrulanmasıdır.

Kayseri danışmanlık hizmetleri ve belgelendirme kuruluşumuz Sistem Kalite, Kalite Belgeleri hususunda kurulduğumuz günden zamanımıza kadar siz değerli firmalarımıza danışmanlığı hizmetleri kapsamında faaliyet göstermekteyiz. Kalite standartlarına uygunluk denetimlerini profesyonel kalite kontrol mühendislerimizin ile gerçekleştireceğimiz tetkiklerimizin olumlu tamamlanması akabinde kalite belgelerine sahip olabilirsiniz. Burada size düşen sadece Sistem Kalite belgelendirme kuruluşumuzla iletişime geçerek belge başvurusunda bulunmanızdır. Bizim adımıza önemli olan siz işletmelerimize kalite kapsamında belgelendirme ve test danışmanlık hizmetleri verdiğimiz Kalite Belgeleri şunlardır;

Rohs Belgesi

Faaliyeti sınırlanmış veya kullanımı men edilmiş elektrikli cihazların varlığına belirlenmiş incelemeler neticesinde düzenlenen bir belgelendirmedir.

Kalite kapsamında yer alan Rohs için belgelendirme şirketimizin kalite uzmanı baş denetçilerimiz rohs standardı eşliğinde ürünlerinize gerekli tetkiklerde bulunacaktır. Tetkik denetimlerimizin sonucunda ürünlerinde zararlı unsurların yer almaması ve standartlara uygun bulunması halinde zararı bulunmadığını beyan eden Rohs Belgesine sahip olabilirsiniz.

Bir belgelendirme kuruluşu olarak Sistem Kalite şirketimizden Program Tescili, Garanti Belgesi, Barkod Tescili, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik ve Yazılım Tescil kalite belgelerini de alabilirsiniz.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.