- FSC Belgesi Amacı Nedir? Paylaş

FSC Belgesi Amacı Nedir?

FSC Belgesi amacı, Dünya orman sahalarındaki hızlı bir şekilde meydana gelen  azalma ve orman kanunlarının yıpratılması ya da bozulmasına yönelik duyulan endişeler, orman belgelendirme girişimlerinin altında yatan asıl sebeptir. Özellikle bölgesel kuruluşlar orman sertifikalandırma teriminin küresel şeklinde yayılmasında temel görev üstlenmişlerdir. FSC belgesi, dünyada sorumlu ve sürdürülebilir orman işletmeciliğine yardım edilmesinde bir araçtır. 

Fsc belgesi amacı 2 başlık altında açıklayabiliriz, orman işletmeciliğinin bölgesel, ekonomik ve sosyal kalitesinin yükseltilmesi, başka bir söyleyişle, orman işletmeciliğini ilerleterek sürdürülebilir orman yönetiminin gerçekleşmesine ve bu ormanların yöneticisi ve ya sahiplerine göre faydalarını teminat altına alınması şeklinde ifade edilmektedir. Bu kapsamda, orman sertifikalandırmanın maksadı; orman işletmesinin piyasaya dönük bir biçimde ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak sürdürülebilir bir şekilde olmasına kılavuzluk etmek ve bu sayede orman mamullerinin pazarlanmasına katkı sağlamaktır.

Diğer şekilde, katılımcıların alakasına göre değişmekle birlikte, belgelendirme programlarının ana gayelerini; orman sanayisi ve çevre içi ilişkiler hakkında genel tüketici bilincini yükseltmek, tüketici kabulü ve garantisini arttırmak, üretici ve tüketici davranışlarını değiştirmek, dünyanın çevre kalitesini arttırmak, pazar oranını artırmak, ürün farklılaştırmasını sağlamak, orman işletmeciliği faaliyetlerinin tarafsız incelenmesini sağlamak, sürdürülebilir orman alanlarının yönetimini teşvik etmek, orman işletmesinin ekolojik, ekonomik ve sosyal faydalar sağladığını belirtmek şeklinde sıralanabilmektedir. 

Farklılaştırma, belgelendirmenin gayelerin birisidir. Fakat sürdürülebilir orman yönetimi tabanlı belgelendirme, az kullanılan çeşitleri ve odun dışı orman mamulleri çevresel olarak seçilebilecek ürünler olarak belirterek, piyasaya ulaşımında kolaylık sağlamasıyla orman ürünlerinin değiştirilmesine destek olabilmektedir. Aynı süreçte, belgelendirme, karbon depolama yada su üretimi gibi bölgesel hizmetlerin ticarileştirilmesi için bir araç sunmaktadır. Belgelendirme, bu tür bölgesel hizmetlerin hak ettiği değere sahip olması için bir şans sunmaktadır. Nitekim, inceleme  düzeneğinde yer alan şartlarda, bu tür hizmetleri de göz önünde bulundurmaktadır.

Tüketici gereksinimlerinin tedarik edilmesinde bir araç olarak belgelendirme tüketiciler için ham madde şeklinde kullanılan odunun iyi yönetilen ormanlardan elde edildiğini ifade etmektedir. Belgelendirme tüketicilere seçim yapma hususunda destek sağlar ve tüketime alakalı olarak sürdürülebilir kalkınmanın değer gayelerine ulaşmaya yardımcı olur. Aynı süreçte, belgelendirme Sürdürülebilir Orman Yönetimine  dönük ekonomik yardımları hareketlendirme noktasında özellikle çevresel ve etik fon kaynaklarına baskıda bulunarak katkı sağlamaktadır. SOY yatırımlarının “yeşillendirilmesi”, bu sebepten ormancılığa yatırım yapanların kaynağını yükseltecektir. Belgelendirme, yeşil fonlar için yatırım yönlendirmelerinin bir karışımı olabilir. Belgelendirme, bağışlar ve kolaylıklar yoluyla ekonomik kaynakların transferi ve orman ürünleri sanayisine yatırımların teşvik edilmesi gayesine hizmet edebilmektedir.

Bunlardan sonra, ilgi gruplarının teminatının kazanılması belgelendirmenin başka bir gayesi olmaktadır. Belirli orman yönetimi ihtiyaçlarının belgelendirilmesi  ilgi grupları içinde anlaşmazlıkları minimize etmeye destek olabilecektir. Belgelendirme orman sahiplerine ve yöneticileri doğal kaynakların sorumluları olarak güven meydana getirebilmektedir. Ormanların nasıl yönetilmesi hakkında birden fazla taraflı, katılımcı bir mukavelenin olmasını ve orman ürünleri ticaretinde ve orman işletmeciliğinde şeffaflık artışı sağlamak, orman sertifikalandırılmasının  başka bir gayesi olmaktadır. Bu durumda sertifikalandırmaya çok değişik kesimlerin alaka göstermesi ve destekte bulunması, ona atfedilen gayelerin de çok çeşitli olmasına sebep olmuştur. Çeşitli kesimler, farklı gayeleri ön plana getirebilmektedir. 

Sözgelimi orman işletme sahipleri, sertifikalı ürünler için bir pirim fiyatı elde etmek, çevresel ve sosyal risklerini azaltmak, çalışanların ve hissedarların bilincini, yeteneklerini ve moral düzeyini artırmak, yeni piyasalara, sertifikalı ürün piyasasına erişmek veya en azından sahip oldukları pazar payını korumak amacını gütmektedirler. Diğer taraftan, orman sertifikalandırmanın en önemli destekleyicisi olan STÖ’nün sertifikalandırmadan beklentileri, daha farklı olmaktadır. Nitekim STÖ’ler, orman işletmeciliğini geliştirmek ve ormanların çok boyutlu ürün ve değerlerini desteklemek, üretici sorumluluğu için mekanizmalar geliştirmek, politik ya da yasal çerçeveleri düzenlemek, hükümetlerin orman denetleme yükünü azaltmak şeklinde sıralanan amaçlar için sertifikalandırmayı desteklemektedirler.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.