- Haccp Sözlüğü Paylaş

Haccp sözlüğü içinde geçen terimelr aşağıdaki gibidir.

 • Gıda Güvenliği; gıda maddesinin insana zarar vermeyecek şartların oluşturulması işlemleri.
 • Haccp: Gıda güvenliği amacına hişzmet eden Krtik KOntrol Noktalarının ve risklerin derlendirme ve dokümantasyon kayıt sistemidir.
 • Haccp Ekibi: Haccp sistemini oluşturma ve kontrol ve izlemesini sağlayacak kişiler.
 • Tehlike: Haccp açısından tehlike kavramı gıdanın her türlü olası zararlarının belirlenmesi işlemi
 • Risk: Haccp risk kavramı olası tehlikelerin oluşabilme katsayısıdır.
 • Tehlike Değerlendirmesi: Bir prosese yönelik faaliyetlerin gözden geçirilmesi
 • Kontrol Noktası: Tehlike unsurlarının ortaya çıkabileceği muhtemel noktalar.
 • Karar Ağacı: KKN belirlenmesinde kullanılan soru listesi tekniği
 • Kontrol Ölçütleri: Tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlayan faaliyetler
 • Kritik Limitler: Risklerin kabul edilebilir değerleri
 • Sapma: Kritik değerlerin dışına çıkılması
 • İzleme: KKN noktalarının ve faaliyetlerin takibi
 • Düzeltici Faliyet: KKN noktalarında sapmalara yapılacak faaliyetler dizisi
 • Geçerli Kılma: Tehlikelerin etkin bir şekilde uygulandığının kanıtları.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.