- Haccp Sözlüğü Paylaş

Haccp sözlüğü içinde geçen terimelr aşağıdaki gibidir.

 

Gıda Güvenliği; gıda maddesinin insana zarar vermeyecek şartların oluşturulması işlemleri.

 

Haccp: Gıda güvenliği amacına hişzmet eden Krtik KOntrol Noktalarının ve risklerin derlendirme ve dokümantasyon kayıt sistemidir.

 

Haccp Ekibi: Haccp sistemini oluşturma ve kontrol ve izlemesini sağlayacak kişiler.

 

Tehlike: Haccp açısından tehlike kavramı gıdanın her türlü olası zararlarının belirlenmesi işlemi

 

Risk: Haccp risk kavramı olası tehlikelerin oluşabilme katsayısıdır.

 

Tehlike Değerlendirmesi: Bir prosese yönelik faaliyetlerin gözden geçirilmesi

 

Kontrol Noktası: Tehlike unsurlarının ortaya çıkabileceği muhtemel noktalar.

 

Karar Ağacı: KKN belirlenmesinde kullanılan soru listesi tekniği

 

Kontrol Ölçütleri: Tehlikelerin bertaraf edilmesini sağlayan faaliyetler

 

Kritik Limitler: Risklerin kabul edilebilir değerleri

 

Sapma: Kritik değerlerin dışına çıkılması

 

İzleme: KKN noktalarının ve faaliyetlerin takibi

 

Düzeltici Faliyet: KKN noktalarında sapmalara yapılacak faaliyetler dizisi

 

Geçerli Kılma: Tehlikelerin etkin bir şekilde uygulandığının kanıtları.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.