- Biyosidal Ürün Çeşitleri Nelerdir ? Paylaş

Biyosidal ürün çeşitleri neler olduğunundan bahsedersek Sistem Kalit belgelendirme kuruluşu olarak alt kısımda yer alanlar gibidir.

1.ANA GRUP 

Dezenfektanlar Ve Genel Biyosidal Ürünler

Bu gruptaki ürünlerin kapsamına pudralar, yıkama losyonları ve bunlara benzer ürünler gibi biyosidal etkisi bulunmayan temizleme ürünleri dahil değildir.

İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler

Bu grupta yer alan biyosidal ürünler insan hijyeni amacıyla kullanımı yapılan ürünlerdir.

Kişisel Alanlarda Ve Umumi Alanlarda Kullanılan Dezenfektanlar Ve Biyosidal Ürünler 
Yüzey, hava, ekipman, eşya ve mobilyaların dezenfeksiyonunda kullanılan (yosun öldürücü ürünler ve hastane yüzey dezenfektanları dahil olmak üzere umumi,  kişisel ve sınai alanlarda) gıda ürünlerinde ve yemlerde direk olarak kullanılmayan ürünlerdir.Kullanım alanlarına akvaryumlar, yüzme havuzları, banyo suları ve diğer sular; klima sitemleri, sağlık kuruluşları ve diğer kurumlardaki yerler ve duvar, kimyasal tuvalet malzemeleri, hastane atıkları, atık sular, toprak ve diğer substratlar (oyun alanlarında) dahildir.

Veteriner Hijyenine Yönelik Biyosidal Ürünler

Bu grupta yer alan biyosidal ürünler veteriner hijyeni ve hayvanların tutulduğu, taşındığı veya yaşadığı alanlarda kullanılan ürün tipleridir.

Gıda ve yemde kullanılan dezenfektanlar

Ekipmanların, tüketim aletlerinin, saklama kaplarının, yüzeylerin ve üretim ile bağlantılı olan boru hatlarının, hayvanlar ve insanlar için gıdanın, yemlerin veya içeceklerin taşınması, depolanması veya tüketiminde kullanılan aletlerin dezenfekte edilmesinde kullanılan ürünler.

İçme suyu dezenfektanları

İçme sularının dezenfekte edilmesinde kullanılan ürünlerdir. (hayvanlar  ve insan için)

2. ANA GRUP

 • Koruyucular 
 • Konserve koruyucuları

Gıda veya yem malzemelerinden farklı olarak imalatı ürünlerin konserve olarak muhafaza edilmesinde mikrobik bozulmaları kontrol ederek raf ömrünü garantilemek için kullanılan ürünlerdir.

Film koruyucular

Boya, plastik, bağlayıcı, yalıtım malzemeleri, kâğıt, duvar zamkı, sanat eseri gibi malzemelerin ve eşyaların filmlerin ya da kaplamaların korunması amacıyla mikrobik bozulmanın kontrolünü sağlayarak yüzey özelliklerinin muhafaza edilmesi için kullanılan ürünlerdir.

Ahşap koruyucusu

İnsanlar tarafından kullanılan her çeşit ahşap malzemeye zarar teşkil eden organizmaların kontrolünde ve ahşapların genel anlamda korunmasında kullanılan ürünlerdir.Bu ürün türüne engelleyici ve iyileştirici etkisi olan ürünler kapsama dahildir.

Deri, elyaf, polimer ve lastik maddeler

Kâğıt, deri, lastik, tekstil ürünleri gibi lifli veya polimer maddelerde mikrobik bozulmaları kontrol edebilmek için faaliyette olan ürünlerdir.

Duvarcılık koruyucuları

Duvarcılık veya ahşap özelliği taşımayan diğer yapı malzemelerinin muhafaza edilmesinde ve iyileştirilmesinde mikrobik bozulmaları engelleyebilmek için kullanılan ürünlerdir.Boyalar bu gruba dahildir.

Sıvı soğutucu ve arıtma sistemleri koruyucuları

Su ve diğer sıvıların soğutulması işlemlerinde ve arıtma sistemlerinde mikrop, midye ve yosun gibi zarar teşkil eden organizmaların kontrol edilmesinde kullanılan ürünlerdir.İçme suların muhafaza edilmesinde kullanılan ürünler bu ürün türünün kapsamına dahil değildir.

Salyangoz  ve Slimicidler Önleyicileri

Sanayi faaliyetlerinde kullanılan ekipmanların, malzemelerin ve yapıların üzerinde salyangoz sümüğünü engellemek ve kontrolünü sağlamak için kullanılan ürünlerdir.

Sıvı metal işleme koruyucuları

Metal işleme sıvıların muhafaza edilmesinde mikrobik bozulmaların kontrol edilmesi için kullanılan ürünlerdir.

3. ANA GRUP

 • Haşere Kontrolünde kullanılan biyosidal ürünler
 • Rodentisitler 
 • Fare, sıçan veya diğer rodentlerin kontrol edilmesinde kullanılan ürünler.

Avisisitler 

Kuşların kontrolünde kullanılan ürünler.

Mollusisitler 

Mollusca grubu canlıların kontrol edilmesinde kullanılan ürünler.

Pisisitler 

Balıkların kontrol edilmesinde uygulanan ürünlerdir, fakat balık hastalıklarında uygulanan tedavi ürünleri bu ürünlerin kapsamında değildir.

İnsektisitler 

Akarisitler ve diğer artropodların kontrol edilmesinde uygulanan ürünler.

Çekiciler ve Kovucular  

Zarar teşkil eden organizmaların kontrol edilmesinde faaliyet ettirilen ürünler (pire gibi omurgasız, ya da kuş gibi omurgalı), çekme veya kovma özelliğinden dolayı, hayvan veya insan hijyeninde dolaylı veya dolaysız şekilde uygulanan ürünlerdir.

4. ANA GRUP: Diğer biyosidal ürünleri

 • Gıda veya yem stokları koruyucuları
 • Zarar teşkil eden organizmaların kontrol edilmesi ile gıda veya yem stokların muhafaza edilmesinde kullanılan ürünlerdir.

Bozunmayı önleyici ürünler

 • Tekne, su kültürü gereçleri ve suda uygulanan diğer yapılar üzerindeki yapıları bozan organizmaların (mikrop ve daha yüksek bitki ve hayvan çeşitleri)yerleşmesini ve büyümesini kontrolünü sağlamak için kullanılan ürünlerdir.
 • Mumyalama  ve hayvan postunu doldurma sıvıları 
 • İnsan veya hayvan cesetlerinin muhafaza edilmesinde ve dezenfeksiyonunda kullanılan ürünler.
 • Diğer omurgalı hayvanların kontrolünde kullanılan ürünler
 • Zarar veren böcek veya hayvanların kontrol edilmesinde kullanılan ürünlerdir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.