- Iso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir? Paylaş

ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistemi Nedir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denince akla gelen ilk tanım, bir firmanın, müşterilerine ve yürürlükteki yönetmelik koşullarına cevap veren ürünün, düzgün bir biçimde sağlama kabiliyeti gösterme gereksinimi duyan ve sistemin devamlı yenilenmesini, gelişmesini, müşteriye işlemekte olan mevzuat koşullarına uyulduğu güvencesinin verilmesi gibi aşamaları da dahil olmak üzere ağın verimli uygulamanın ve müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi gibi amaçlara yöneldiği vaziyetlerdir. ISO 9001 Kalite Yönetimi Standardını Sistem Kalite Belgelendirme ve Test danışmanlığımızın temsilciliklerimiz olan iso 9001 İzmir ve iso 9001 İstanbul merkez ofislerimiz olmak üzere iso 9001 Ankara, iso 9001 Bursa, iso 9001 Adana, iso 9001 Antalya, iso 9001 Konya, iso 9001 Kayseri ve iso 9001 Eskişehir ofislerimizden de alabilirsiniz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri için hedeflenen yada müşteri tarafından istenen ürüne uygulanır. Her ne ölçüde ISO 9001 standardı kapsamında ürün adı geçse de firma müşterisine hizmet veriyorsa bu hizmet olarak ta algılanmalıdır.

Günümüz şartlarında bilgi, teknoloji ve iletişim kapsamında yaşanan geniş çaplı  gelişmeler milletleri kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni ilerlemenin yaşandığı maddi bir yarış içerisine götürmektedir. Dünya ticaretinin küreselleşmesi, rekabetin sınırlarını genişletmiş, yarışa katılanların oranı gittikçe arttırmıştır. Üstelik bu yarışta olanlar her geçen gün daha da üstün niteliğe sahip olmuşlardır. Müşteriler artık daha bilgili, daha bilinçli duruma gelmiş ve beklentileri en üst düzeye ulaşmıştır. Artık firmalar, müşterilerin, beklentilerini karşılamada yeterli durumda görünmemekte fakat müşteri isteklerinin ilerisine geçmeleri gerekmektedir.

Değişim sürati yükselmiş, özellikle teknoloji sahasında yaşanan durumlar önceden hayal bile edilemeyen faaliyetleri mümkün duruma getirmiştir. Artık ilerleme ve ilerlemenin süratine denklik gösteremeyen firmalar, ayakta durabilmesi çok zor bir hal almıştır. Firmaların ayakta kalabilmeleri ancak tüm sektörlerde müşteri ihtiyaçlarını ve arzularını uygun mal üretiminin veya hizmetin sağlanmasıyla meydana getirecektir. Bu nedenden dolayı, firmalarda, tasarım sürecinden başlayarak pazarlama, üretim ve satış sonrası hizmetlere kadar geçen bütün aşamaları içine alan ve devamlı iyileşmeyi arzulayan Kalite Yönetim ağının faaliyete geçirilmesi olmazsa olmaz bir koşul olmuştur.

Kalite Sistem Standartları, yayımlandığı yıldan (1987) başlayarak  en çok  ilgi çeken  ve faaliyet  sahası bulan uluslar arası standartlar durumuna gelmiştir. ISO 9000 Kalite Yönetimi ağı standartları serisi, etkili bir yönetim ağını  nasıl  inşa edilebileceği, nasıl doküman haline getirilebileceği ve sürdürebileceğini göz önüne getirmektedir. ISO 9000 Kalite Standartları Serisi, faaliyetlerin müşteri memnuniyetinin yükseltmesine ilişkin olarak Kalite Yönetim ağının inşa edilmesine ve ilerletilmesi hususunda rehberlik eden ve milletler arası Standartlar Organizasyonu (ISO) aracılığıyla ilan edilmiş olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 ise Kalite Yönetim ağının inşa edilmesi sırasında faaliyete geçirilmesi gereken koşulları açıklayan ve sertifikalandırmayı esas teşkil eden standarttır. Bununla beraber, milletler arası Standartlar Organizasyonunun (ISO) ilan etmiş olduğu kılavuz standartlar da vardır. ISO 9001 ve kılavuz standardı, ISO 9000 serisi şeklinde isimlendirilmektedir.

Marka Tescil ve Patent Tescil işlemleriniz için www.sistempatent.com.tr sayfasına bakınız.